کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زندانی سیاسی  نرگس محمدی با ارسال نامه ای از زندان، وضعیت مادرانی که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند را توضیح داد.

بنا به گفته خانم محمدی، هشت نفر از ۳۱ زن محبوس در زندان اوین، مادرانی هستند که اجازه دارند فقط هفته‌ای یک بار در روزهای چهارشنبه، آن هم به مدت یک ساعت، در حضور مأموران و تحت کنترل پنج دوربین، با فرزندانشان ملاقات کنند.

 

 

این مادران عبارتند از مریم اکبری‌منفرد، ۴۰ساله و محکوم به تحمل ۱۵سال حبس؛ زهرا زهتابچی، ۴۹ساله و محکوم به تحمل ۱۲سال حبس؛ فاطمه مثنی، ۴۸ ساله و محکوم به تحمل ۱۵سال حبس؛ آزیتا رفیع‌زاده، ۳۴ساله و محکوم به تحمل ۴سال حبس؛ لیلا جماعت، ۳۶ ساله و محکوم به تحمل ۲سال حبس؛ نیگارا افشارزاده، ۳۹ساله، تبعه ترکمنستان و محکوم به ۵سال حبس؛ و نازنین زاغری، ۳۸ساله و محکوم به ۵سال حبس هستند. نرگس محمدی، ۴۴ساله و محکوم به تحمل ۱۶ سال حبس نیز جزو همین مادران محسوب می شود که دوقلوی ۸ساله اش در فرانسه هستند و او امکان ملاقات با آنها را ندارد.

 

البته زنان دیگری نیز در بند زنان هستند که فرزندانشان بزرگسال هستند و مشمول این شرایط نیستند.