کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

طی روزهای اخیر خبر دستگیری دست کم ۲۱ زن در جریان ۹ روز قیام مردم ایران در رسانه ها فاش شد.

عبدالله زاده پاشاکی، رئیس پلیس شهرستان رباط کریم ضمن اعلام خبر دستگیری های این شهر گفت: «سه زن که نقش تعیین کننده در اغتشاشات شهر پرند داشتند توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. (سایت حکومتی رکنا – ۱۵دی۱۳۹۶)
وی پیش از این نیز از دستگیری ۳ زن دیگر در شهرک پرند خبر داده بود.

قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز از دستگیری تعداد از زنان ایرانی به خاطر استفاده از حق اعتراض مسالمت آمیز خبر داد و آمار زیر را ارائه کرد. در نهم دی ماه ۹ زن در اراک و یک زن در ساوه دستگیر شدند. در 10 دی ماه نیز ۵ زن در اراک دستگیر شدند. ۳ نفر از زنان دستگیر شده به زندان منتقل شدند.  (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۴دی۱۳۹۶)

علاوه بر این ۲۱زن، تاکنون مشخصات ۶ دختر دانشجوی دستگیر شده مورد تأیید قرار گرفته است:‌ سها مرتضایی، فائزه عبدی پور، لیلا حسین زاده، یاسمین محبوبی، نگین آرامش و توران مهربان.

سها مرتضایی، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران صبح روز ۱۴ دی در منزل مسکونی اش دستگیر شد. یاسمین محبوبی، دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران می باشد.

آمار واقعی دستگیریهای دختران دانشجو و زنان جوان قطعاً بالاتر از این تعداد می باشد.