کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اطلاعیه های کمیسیون زنان

خشونت علیه زنان در ایران

فراخوان به اقدام بین المللی برای پایان دادن به خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران

 

در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جامعه بین المللی را به مؤاخذه و حسابرسی از رژیم ایران در رابطه با خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران فرا می خواند.

قانون اساسی و قوانین رژیم آخوندی خشونت علیه زنان را نهادینه کرده است و مجازات‌های بیرحمانه‌یی همچون شلاق، سنگسار و کور کردن را تجویز می کند.

20180616-WNCRI-FA-Nasrin Sotoudeh Arrested

روز چهارشنبه ۲۴خرداد عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را در خانه اش در تهران بازداشت کردند و او را به دادسرای اوین منتقل نمودند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن ابراز نگراني از وضعيت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی که بر اثر ۶۲روز اعتصاب غذا در شرایط بحرانی به سر می برد، و بی اطلاعی از محل نگهداری او، عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژه شکنجه، همچنین ارگانهای مدافع حقوق زنان را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان این زندانی سياسي و آزادی بی‌قید و شرط او فرا می خواند.

ديكتاتوري مذهبي و زن ستيز حاكم بر ايران به يورش وحشيانه به زنان معترض به حجاب اجباري و ضرب و شتم و دستگيري آنها در روزهاي اخير ادامه مي‌دهد. كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران اقدامهای سركوبگرانه و ضرب و شتم و دستگيري زنان معترض را قويا محكوم مي كند و از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد به مقابله با پاسداران و نيروهاي امنيتي برخاسته و اجازه ندهند زنان معترض را دستگير كنند.

بنا به گزارشها نيروهاي سركوبگر در بازداشتگاه نيز به شكنجه و اذيت و آزار دستگيرشدگان ادامه مي‌دهند و از مداواي كساني كه زخمی يا دچار شكستگي استخوان شده اند‌، جلوگيري مي‌كنند.

كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ایران مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوميت رژيم زن ستيز آخوندي و اقدام فوري براي آزادي همه زناني كه به‌خاطر بهانه‌های آخوندساخته «بي حجابي و بدحجابي» و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي خواند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز۴بهمن (۲۴ژانويه۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، جامعه جهاني را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند. وی گفت: ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

شوراي ملي مقاومت- كميسيون زنان

۸ اسفند ۱۳۹۶(۲۷ فوريه۲۰۱۸)

دژخبمان رژیم آخوندی ۷۰ تن از زنان بازداشت شده در جریان تجمع دراویش در خیابان گلستان هفتم را با ضرب و جرح به قرنطینه بند۳ زندان قرچک ورامین منتقل ساختند.

مریم رجوي در شوراي اروپا: رژيم ايران را وادار به توقف سركوب و لغو حجاب اجباري زنان كنيد

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران يورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن  نيروهاي سركوبگر به يك زن معترض در خيابان انقلاب تهران و دستگيري وي به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباري را قوياً محكوم مي كند

روز پنجشنبه ۱۲بهمن، خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد نيروهاي سركوبگر ۲۹تن از زنان را در تهران «در راستاي امنيت اجتماعي» به خاطر نداشتن حجاب دستگير كرده است و «دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضایی شده‌اند». بنا به گزارشهاي رسيده قضاييه آخوندي با مشخص كردن وثيقه‌هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، از آزادي بازداشت شدگان سر باز مي‌زند.

د‌ژخیمان ر‌ژیم ضدبشری آخوندی چهارشنبه۴ بهمن (۲۴ژانویه) خانمها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو تن از زنان زندانی سیاسی را پس از ضرب و شتم وحشیانه به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

خودکشی تکاندهنده یک مادر با نوزاد و دختر خردسالش

روند فزاینده خودکشی در میان اقشار مختلف و تمامی رده های سنی و گسترش خودکشیهای جمعی به یک فاجعه انسانی در ایران تبدیل شده است. قربانیان بیشتر این خودکشی‌ها در مناطق محروم غرب و جنوب کشور همچون ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و خوزستان و از میان زنان و جوانان حتی کودکان ۱۲-۱۳ساله هستند.