کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز پنجشنبه ۱۲بهمن، خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد نيروهاي سركوبگر ۲۹تن از زنان را در تهران «در راستاي امنيت اجتماعي» به خاطر نداشتن حجاب دستگير كرده است و «دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضایی شده‌اند». بنا به گزارشهاي رسيده قضاييه آخوندي با مشخص كردن وثيقه‌هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، از آزادي بازداشت شدگان سر باز مي‌زند.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن محكوم كردن دستگيري زنان و دختران ميهنمان به بهانه آخوند ساخته نداشتن حجاب، همه مراجع و ارگانهاي بین المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوميت اين اقدام ضد انساني رژيم زن ستيز آخوندي و اقدام فوري براي آزادي بي‌قيد و شرط و بلادرنگ آنان فرا‌مي‌خواند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در روز ۲۴ژانویه ۲۰۱۸، در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، اتحاديه اروپا و شوراي اروپا و كشورهاي عضو را به اتخاذ تدابير مؤثر و تصميمات لازم الاجرا به‌منظور وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند. وی گفت: ۳۹سال خونريزي و جنايت، تبعيض و سركوب عليه زنان و خفقان و سانسور كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود در این زمینه پايان دهد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۶ (۲فوریه ۲۰۱۸)