کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ناهید در سال ۱۳۳۱ در شهر قوچان چشم به جهان گشود.  بعد از اتمام دوران دبیرستان، برای ادامه تحصیل به مشهد رفت. سپس به عنوان معلم در مدارس اطراف قوچان شروع به تدریس نمود. در جریان انقلاب ضدسلطنتی، او در سازمان دادن زنان و دختران در شهر خود بسیار فعال بود.

و بعد از پیروزی انقلاب با بخشهای مختلف مثل انجمنهای معلمین، دانشجویان و مادران فعالیت می کرد.

وقتی که حکومت زن ستیز آخوندها شروع به تصفیه زنان از مشاغل خود کرد، ناهید از جمله معلمینی بود که از شغل خود اخراج شد. متعاقباً او به تهران نقل مکان کرد و فعالیت خود با مجاهدین را هرچه بیشتر افزایش داد. تا اینکه در ۱۹بهمن۶۰ همراه با یاران خود، جان بر سر پیمان آزادی گذاشت.