کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵، برای اولین بار بعد از ۲۸سال، یک فایل صوتی از ملاقات آقای منتظری، جانشین وقت خمینی، با مسئولان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال 1367 در اینترنت منتشر شد که پرده از گوشه ای از حقایق این جنایت علیه بشریت برمی دارد.

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت اظهارات آقای منتظری در این نوار صوتی را يك سند تاریخی توصیف کرد.

خانم رجوي تأكيد كرد: اظهارات منتظري مانند اعدام يك دختر ۱۵ساله و اعدام يك زن باردار در اصفهان و همچنين اظهارات دژخيمان در اين جلسه، از ابعاد شقاوت و كينه رژيم آخوندي عليه زنان مجاهد و مقاومت شكوهمند آنان پرده بر‌مي دارد. منتظري خطاب به اين دژخيمان مي گويد من به خميني گفتم بر اساس فتواي اكثر فقها، زن حتي اگر محارب هم باشد نبايد اعدام كرد، اما او قبول نكرد و گفت زنان را هم بايد اعدام كرد.

در فایل صوتی فاش شده یکی از اعضای هيأت مرگ مي گويد: «در مورد دخترها خدا شاهد است كه تا آنجا كه مي‌توانستيم، چانه زديم، من‌ كه اعصابم خیلی قوی است پريروز كه فقط یکی را ديدم، داغان شده بودم. به التماس افتاديم كه اين دو خط را بنویسد و ما بگوییم که او به‌زندان برگردد».

خانم رجوي با درودهای بیکران به‌ همه سربداران قتل عام شده به‌ویژه زنان و دخترانی که سردژخیمان خمینی را این‌چنین به‌عجز کشاندند، گفت آنها بهای ایستادگی بر سر آرمان آزادی و برابری را پرداختند و فردای آزاد ایران بی‌گمان از همین فداکاری رویان خواهد شد. این آینده‌یی است که تحقق آن، قابل تردید نیست».   

خانم رجوي در پایان افزود: خامنه‌ای و رژیم او که همه جزییات و اطلاعات این جنایت را پنهان کرده‌اند را باید وادار کرد که اسامی کامل قتل‌عام شدگان و نشانی مزار یک به‌یک آنها و گورهاي جمعي را اعلام کنند. وي تأكيد كرد تا آنجا که به مردم ایران برمی‌گردد، هر چند سال که سپری شود از خواست خود درباره محاکمه یک‌ به ‌یک سران رژیم بر سر این قتل عام دست برنخواهند داشت. ملل متحد و شورای امنیت باید ترتیبات سیاسی و حقوقی محاکمه بین‌المللی سران این رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت را

فراهم کنند. (دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران - ۲۱مرداد ۱۳۹۵)

http://www.maryam-rajavi.com/remarks/statements/item/42-92