کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

کنفرانس روزجهانی زن

روز شنبه، ۲۸ بهمن 96 ، كنفرانسي با عنوان «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» به مناسبت روز جهانی زن در پاریس برگزار شد. سخنران اصلی این کنفرانس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شوراي ملي مقاومت ايران بود.

در آستانه روز جهانی زن، جلسه بزرگی تحت عنوان «زنان در رهبری سیاسی» در آلبانی برگزار شد.

روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ (۲۷فوریه) در آستانه روز جهانی زن، جلسه بزرگی زیر عنوان «تعهد برای برابری ، زنان متحد علیه بنیادگرایی»

مریم رجوی: با مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی، این قرن را به عصر رهایی زنان تبدیل کنیم

خانمها و آقایان، روز به‌خیر، خوش آمدید.
با سلام و تبریک به مناسب روز جهانی زن، به شما شرکت کنندگان عزیز، به زنان ایران به‌ویژه به زنان معلم که در شهرهای مختلف شاهد تظاهرات آنها هستیم

با تشکر از سروی، با تشکر فراوان، اجازه بدهید من هم به همه شما خوش‌آمد بگویم. این جمعیتی خارق‌العاده است که در این‌جا شاهدش هستم. همه شما در این‌جا هستید تا بردباری و حقوق برابر را گرامی بدارید و با بنیادگرایی و افراطگری مخالفت کنید. این یک وظیفه بسیار مهم است که ما امروز برعهده‌ داریم و صدای ما باید شنیده شود.

این سومین شانس من است که می‌توانم در مقابل شما سخنرانی کنم از خانم رجوی تشکر می‌کنم که من را دعوت کردند. من همیشه از دینامیزمی که زنان در این‌جا به‌وجود می‌آورند الهام می‌گیرم.

عصر به‌خیر به‌همگی، خانم رجوی عزیز، دوستان عزیز، اجازه بدهید از شروع بگویم که امروز بنیادگرایی اسلامی، جدی‌ترین چالشی است که با آن مواجه هستیم. مایلم بگویم که این تنها مشکلی برای یک کشور یا مذهب نیست، بلکه مشکل همه ما است، هر کجا که زندگی کنیم.

 دوستان عزیز، من به این‌جا آمده‌ام که فقط سه جمله بگویم. اول: این‌جا هستم که به شما بگویم، دوست شما هستم، می‌خواهم از شما حمایت کنم و یاور شما باشم.
مادر بزرگ من مطلقاً از حقوق انسانی‌اش برخوردار نبود، نه حق رأی‌دادن، نه هیچ حق سیاسی و شهروندی، هیچ! او مادون انسان محسوب می‌شد و در طول جنگ جهانی دوم زنده ماند.