مریم رجوی در مصاحبه با رادیو فرانس کولتور: صدای مقاومت ایران

روز ۱۱خرداد ۱۳۹۵ (۳۱مه ۲۰۱۶)، رادیو فرانس کولتور، طی برنامه‌ای با عنوان صدای مقاومت ایران، به نقش زنان در مقاومت ایران پرداخت.

در خلال این برنامه مستند که توسط الیویه استنر و آسیا خالد تهیه شده، خبرنگار فرانس کولتور مصاحبه‌هایی با مریم رجوی و تعدادی از اعضای مقاومت ایران و هم چنین برخی شخصیتهای فرانسوی از جمله خانم فرانسواز اریتیه، انسان‌شناس، رامایاد وزیر مشاور سابق در امور خارجه و حقوق بشر و فرانسوا کلکومبه، رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه انجام داد.

در ابتدا خبرنگار با اشاره به اپوزیسیون شورای ملی مقاومت می‌گوید: این اپوزیسیون از زمان حاکمیت شاه موجودیت دارد و امروز توسط یک زن برگزیده، خانم مریم رجوی رهبری می‌شود. شورای ملی مقاومت ایران  یک ائتلاف تشکیل شده از گروههای اپوزیسیون ازجمله مجاهدین خلق ایران است. در مقر شورا، الیویه استنر با مقاومین بسیاری از مرد و زن ملاقات نمود.

در قسمتی از این برنامه، مریم رجوی در پاسخ به سوالات خبرنگار فرانس کولتور، در مورد وضعیت زنان در ایران و دیدگاههای مقاومت گفت:

در ایران دیکتاتوری مذهبی بر زن‌ستیزی تکیه دارد. رژیم ایران یک ایدئولوژی مردسالانه و ضد انسانی را تبلیغ می‌کند. در قانون آنها زنان از نظر حقوق، نصف مردان تلقی می‌شوند.  یکی از اولین اقدامات سرکوبگرانه رژیم ملایان حجاب اجباری بود. من با تحمیل حجاب به زنان قویاً مخالفم چه در کشور خودم و در هر جای جهان. هر زنی باید آزاد باشد که پوشش خود را انتخاب کند. آزادی پوشش مانند سایر آزادیها توسط شورای ملی مقاومت ایران مورد دفاع قرار گرفته است.

می‌دانید که حسن روحانی یکی از اولین کسانی بود که در این رژیم، طرح حجاب اجباری را ‌اجرا کرد. او امروز رئیس جمهور رژیم است و ماسک اعتدال به‌چهره زده است. طی سه سال دوران ریاست جمهوری او ۲۳۰۰ نفراعدام شدند که نزدیک به ۷۰ تن از آنان زن بودند.

تفاوتی بین دیدگاه داعشی و دیدگاه بنیادگرای ملاهای حاکم بر ایران وجود ندارد . امروز سوریه و عراق و سایر کشورهای خاورمیانه عرصه تاخت و تاز رژیم ایران و شبه‌نظامیان جنایتکار آن شده است. این رژیم، عامل اصلی کشتار مردم سوریه و آواره کردن آنها و روانه‌شدن سیل پناهندگان به اروپاست. کما اینکه جنایات این رژیم، زمینه ایجاد و رشد و گسترش داعش شده است.

همانگونه که شاهد هستید همه این جنایتها در داخل و خارج ایران تحت نام اسلام و با سوء استفاده از اسلام  صورت می‌گیرد. قرآن تصریح می‌کند مردم از هر جنسی چه زن و چه مرد با هم برابرند. و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. در حالیکه آخوندها زن ستیزی را در قانونشان به ثبت داده‌اند، اما زنان ایران همواره در برابر رژیم ملایان مقاومت کرده‌اند.

مریم رجوی در قسمت دیگری از این مصاحبه در باره راه حل گفت:

از نظر من زنان پاسخ نهایی بنیادگرایی هستند. ملاها  توسط زنان که بیشترین ستم‌ها را در این رژیم دیده‌اند، سرنگون می شوند. بهمین دلیل است که می‌گوییم زنان نیروی تغییر درایران هستند.

وی گفت: می‌خواهم در مورد یک دستاورد مقاومت ایران صحبت کنم.  اولین بار است که یک جنبش مقاومت برابری زن و مرد را به اجرا در می‌آورد. به‌خصوص در رهبری سیاسی. حضور زنان جوان ایرانی در رهبری مقاومت ایران، گواه این خواست و اراده است. این تضمینی برای آزادی و دمکراسی در ایران فرداست و این ثروت و دارایی مردم ایران، برای ایران فرداست.

مریم رجوی در مورد دیدگاههایش برای آینده ایران گفت: تنها منشا مشروعیت برای قدرت در ایران آزاد فردا رای عمومی و رای مردم است. بنابراین ما خواستار یک جمهوری کثرتگرا بر پایه رای عمومی هستیم. ما از لغو حکم اعدام حمایت می‌کنیم. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت و  برابری حقوق تمامی شهروندان ایرانی با هر تعلق مذهبی حمایت می‌کند. ما برابری کامل بین زن و مرد را در تمامی زمینه‌ها،‌ سیاسی، ‌اجتماعی و قضایی و به‌طور خاص شرکت برابر زنان در رهبری سیاسی کشور را به رسمیت می شناسیم. همچنین آزادیهایی مانند آزادی پوشش،‌ آزادی انتخاب کار،‌ محل کار،‌آزادی طلاق ،‌ یعنی آزادیهایی که در رژیم فعلی وجود ندارد را به رسمیت می شناسیم.

ما خواهان یک سیستم قضایی مدرن بر پایه اصل برائت و اصل دفاع با حق داشتن یک دادگاه علنی،‌ استقلال کامل قضات و وکلا هستیم. تمامی ملیتها و قومیتهایی که ملت ایران را تشکیل می‌دهند بایستی از حقوق یکسان برخوردار باشند. یعنی آنها باید در مقابل قانون برابر باشند. شورای ملی مقاومت ایران طرحی برای خودمختاری کردستان ایران در این زمینه به تصویب رسانده است. و البته،‌ ما مدافع و خواهان یک ایران غیر هسته‌ای هستیم.