همبستگی بین المللی در محکومیت اعدامها و قتل عام در ایران

بنیاد National Peace Trust زیمبابوه با صدور اطلاعیه ای روز ۲۰ اوت ضمن محکوم کردن اعدام دستجمعی زندانیان سنی در ایران که همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ صورت گرفت، با مردم ایران اعلام همبستگی کرد.

بنیاد National Peace Trust به ریاست خانم سناتور سکای ام هلند،  همچنین از فراخوان مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای محاکمه بین المللی سران رژیم ایران و عاملان مستقیم این قتل عام حمایت کرد.