ایران: زندانیان سیاسی به بازرسی توهین آمیز زنان اعتراض می کنند

جمعی از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، در نامه به خانم اسما جهانگیر، نسبت به بازرسی های بدنی توهین آمیز همسران و دخترانشان اعتراض کردند.

زندانیان خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشتند: «بازرسی ملاقات های کابینی، چنان توهین آمیز است که نمی توان آن را بازرسی معمولی تلقی کرد. در مورد خانواده ها و عزیزان مان، نگهبانان زندان هر زن را به درون اتاقی هدایت می کنند. در آن جا دو زن برای بازرسی خانواده های ما می آیند و آنان را وادار می کنند که نیمه لخت شوند تا همه جایشان را بازرسی کنند. آنان به همه جای بدن شان دست می زنند تا مبادا کسی چیز غیرقانونی با خود آورده باشد. خانواده ها و عزیزان ما هرگز نمی خواستند خبر آزار و اذیت های جنسی که نسبت به آنها صورت می گیرد به رسانه ها کشیده شود. ما تنها کسانی هستیم که نسبت به چنین رفتارهایی نسبت به زنان و خواهران مان مطلع هستیم.  رفتارهای فوق العاده توهین آمیز و اهانت بارشان، ما را وادار کرد که به جنابعالی روی بیاوریم تا شاید گفت وگوهای شما تأثیری روی رفتار رژیم ایران داشته باشد».