سند آموزش ۲۰۳۰ ملل متحد و ضدیت هیستریک مقامات رژیم ایران با آن

دانلود نسخهPDF

مقدمه

روســای دولت هــا، نماینــدگان بلندپایه نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحـد و جامعــه مدنــی از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــدار را با ۱۷ هــدف اصلــی تصویــب نمودند و همه دولت های عضو از جمله رژیم ایران ملزم به اجرای طرح گردیدند.

اما طی ماههای اخیر به خصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم، سند آموزش ۲۰۳۰ ملل متحد بیانیه اینچئون و چارچوب عمل، به موضوع جدال باندهای درونی تبدیل شد و مقامات رژیم آخوندی از جمله شخص ولی فقیه یک به یک به صحنه آمده  و به ضدیت با این طرح پرداختند.

روز ۲۳ خرداد ۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم با ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ملایان تشکیل شد و تصمیم گرفت که اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ را متوقف کند و به جای آن «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را که در آذر ماه ۱۳۹۰ در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب شده بود مبنای کار آموزش و پرورش قرار داد.

هدف از تدوین این گزارش، بررسی و ریشه یابی علل واکنشهای هیستریک مقامات رژیم ایران به این سند و دستورکار ۲۰۳۰ می باشد.

نگاهی به مواضع مقامات رژیم ایران

در ۱۷ اردیبهشت ۹۶، خامنه‌ای در دیدار با معلمان، با اشاره به سند ۲۰۳۰ آموزشی یونسکو حمله کرد و گفت «اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود.» (سایت رسمی خامنه ای – ۱۷ اردیبهشت۹۶)

مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سند آموزش را مغایر با امنیت رژیم خواند و گفت: «انتقادهای جدی در مباحث امنیتی این سند نیز وجود دارد چراکه اطلاع متضاد با چارچوب‌های امنیتی از ایران می‌خواهند.» (خبرگزاری مجلس – ۲۸فروردین ۱۳۹۶)

خبرگزاری حکومتی تسنیم در مقاله ای در رابطه با سند ۲۰۳۰ اظهار نگرانی می کند که:‌ «نمی‌توان دسترسی آزاد سازمان‌های بین‌المللی به آمارهای کشور را فراهم کرد و باید مراقب زمینه‌های نفوذ در این بخش باشیم. آمار یک ماده خام است که می‌توانند به دلخواه خود از آن تحلیل انجام دهند و با عناوینی همچون حقوق شهروندی، حقوق بشر و نابرابری میان زن و مرد ایران را زیر فشار قرار دهند.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۳ بهمن ۱۳۹۵)

خبرگزاری تسنیم که ارگان رسمی نیروی قدس در سپاه پاسداران رژیم است ۳ ماه بعد بازهم هراس رژیم از این سند را به صورت گویا تر اینگونه بیان کرد: «در چارچوب عمل ۲۰۳۰ به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶)

کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، وابسته به جناح خامنه ای می گوید: «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسأله  زن همین عنوان برابری جنسیتی است». (خبرگزاری حکومتی فارس-۱۲بهمن ۹۵)

وی ضمن «ننگین» خواندن سند ۲۰۳۰ گفت که این سند نباید بر جوامع اسلامی سلطه پیدا کند و افزود: «سند ۲۰۳۰ به دنبال این بوده که تا سال ۲۰۳۰ همه جوانان نسل آینده را مطابق با فرهنگ غربی تغییر دهد.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۹ خرداد ۱۳۹۶)

علی سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در اصفهان با اشاره به قیام سال ۸۸ که در روزهای آخر می رفت رژیم آخوندی را سرنگون کند، گفت:  «این سند ۲۰۳۰ بسیار خطرناک‌تر است.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۵ خرداد ۱۳۹۶)

عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین گفت:‌ «چرا دیگران باید برای ما سرنوشت تعیین کنند … محتوای ۲۰۳۰ استعماری، بسیار خطرناک و از تلخ‌ترین مصادیق نفوذ است. این سند از زیر بال صهیونیست‌ها در می‌آید. »  (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۹ خرداد ۱۳۹۶)

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد این سند را آمریکایی خواند و گفت: «بحث ما این نیست که در این سند کدام ماده با دین می‌سازد و کدام ماده نمی‌سازد، حرف ما در اصل این سند است که با مبنای فکری و اصول اعتقادی و ارزشی و دینی ما منافات دارد.» وی از قوه قضائیه ایران خواست تا این سند را باطل کند. (خبرگزاری تسنیم – ۱۲ خرداد ۱۳۹۶)

مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اظهاراتی که روز ۱۷ اردیبهشت ۹۶ در وبسایت شبکه خبر منتشر شد گفت که یونسکو «می‌کوشد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی را در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف بگنجاند تا به واسطه آن از اصطکاک نسل‌های جدید با نظام‌های استکباری و سرمایه داری، جلوگیری کند.»‌

در ادامه جنگ درونی رژیم بر سر سند ۲۰۳۰ یونسکو، ۱۵۱ تن از اعضای مجلس رژیم از باند خامنه‌ای طی نامه‌یی به روحانی خواهان لغو این سند شدند. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۳ خرداد ۱۳۹۶)

حسن روحانی در واکنش به انتقادها گفت:‌ »بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های مشابه بین‌المللی، بویژه یونسکو، الزام‌آور نیستند… در مورد سند ۲۰۳۰ هم صراحتاً اعلام شده که صرفا در حدود ضوابط دینی، قانونی و فرهنگی خود عمل خواهیم کرد». (خبرگزاری حکومتی دنیای اقتصاد- ۹ خرداد ۱۳۹۶)

پیش از آن نیز سخنگوی دولت محمدباقر نوبخت صبح روز ۲۶ اردیبهشت ۹۶ در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که خامنه ای «هفته گذشته در جایگاه رهبری که برهمه مسائل نظارت دارد درباره سند ۲۰۳۰ توصیه هایی فرمودند و طبیعی است که نظر معظم له برای دولت مهم است. پیگیری لازم صورت گرفت و برای عمل به منویات ایشان قرار شد تارفع ابهامات درباره سند ۲۰۳۰ هرگونه فعالیتی درمورد آن در ایران متوقف شود.» ‌(خبرگزاری حکومتی تسنیم- ۱۹ خرداد ۱۳۹۶)

سرانجام تنش‌ها بر سر سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران با کنار گذاشتن آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پایان یافت. روز ۲۳ خرداد ۹۳ جلسه شورای عالی انقلاب به ریاست حسن روحانی برگزار شد.

مهدی گلشنی عضو این شورا گفت: «قرار شد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دستور کار مسئولان آموزشی کشور قرار بگیرد و اعضاء وارد بحث تفصیلی درباره سند ۲۰۳۰ نشدند.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم- ۲۳ خرداد ۱۳۹۶)

سند آموزش ۲۰۳۰، بیانیه اینچئون و چارچوب عمل

هدف شماره ۴ از اهداف ۱۷گانه دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در رابطه با آموزش می باشد.

هدف اصلی ۴: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

این سند به نام آموزش ۲۰۳۰، بیانیه اینچئون و چارچوب عمل، در فوروم جهانی تحصیل سال ۲۰۱۵ در اینچئون، کره جنوبی، به تصویب رسید. بیانیه اینچئون برای آموزش ۲۰۳۰ دیدگاه جدیدی برای تحصیل طی ۱۵سال آینده برقرار می کند. این بیانیه بعداً از ۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴ در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در مقر آن در پاریس به تصویب بیش از ۹۰ وزیر آموزش از کشورهای مختلف رسید.

تحت عنوان ۱. دیدگاه، منطق و اصول، این سند بر نقش محوری آموزش در تحقق همه اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار تأکید می کند.

۴. تحصیل در کانون دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار قرار دارد و برای موفقیت همه اهداف توسعه پایدار ضروری است. با به رسمیت شناختن اهمیت نقش تحصیل، دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار تحصیل را به عنوان یک هدف مستقل مورد توجه قرار می دهد. موضوع تحصیل در زیرمجموعه برخی اهداف توسعه پایدار دیگر از جمله سلامتی، رشد و اشتغال، مصرف و تولید پایدار، و تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است.  در واقع، تحصیل می تواند سرعت پیشرفت در نیل به همه اهداف توسعه پایدار را افزایش دهد و بنابراین بهتر است بخشی از راهبردها برای دستیابی به آنها باشد. دستورکار تجدید شده آموزش که در هدف ۴ سرجمع شده جامع، فراگیر، بلندپروازانه، الهامبخش و جهانی است و ملهم از بینشی در تحصیل می باشد که زندگی افراد و جوامع را دگرگون کرده و کسی را جا نمی گذارد.

اهداف جانبی و وسایل اجرای هدف اصلی شماره ۴ به قرار زیر ردیف شده اند:‌

۱- ۴- تضمین اینکه همه دختران و پسران تا سال ۲۰۳۰ ، دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچگونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر درحوزه یادگیری به پایان برسانند.

۲- ۴- تضمین دسترسی همه دختران و پسران به آموزش پیش دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی، به منظور آماده سازی آن ها برای آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۳

۳- ۴- تضمین دسترسی برابر همه زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنّی و حرف های مقرون به صرفه و کیفی تا سال ۲۰۳۰

۴- ۴- افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارتهای مرتبط، از جمله مهارتهای فنّی و حرفه ای لازم برای اشتغال، یافتن شغل شرافتمندانه و نیز کارآفرینی تا سال ۲۰۳۰

۵- ۴- ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنّی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر، از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند، تا سال ۲۰۳۰

۶- ۴- تضمین اینکه همه جوانان و تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان و بزرگسالان، اعم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن دست یابند، تا سال ۲۰۳۰

۷- ۴- تضمین اینکه همه فراگیران، به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند؛ به ویژه از طریق: آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰

۴ – الف- ایجاد و به روزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان، معلولان و زنان و مردان و تأمین فضاهای یادگیری مؤثر، فراگیر، به دور از خشونت و امن برای همه

۴ – ب- افزایش چشمگیر تعداد بورسهای اعطا شده در جهان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارایِ پایین ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه و کشورهای آفریقایی برای ثبت نام در مقاطع مختلف آموزش عالی، از جمله: در حوزه آموزش فنّی و حرفه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشته های فنّی مهندسی و علمی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰

۴ – ج- افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق: همکاریهای بین المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه کشورهای دارایِ پایین ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰

زیر بخشهایی از جملات فوق را خط کشیده ایم تا مشخص شود که در هدف اصلی شماره ۴ توسعه پایدار در پی الغای تبعیض جنسیتی در تحصیل به منظور «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه» می باشد.

هدف جانبی ۵ در صدد «ریشه کنی نابرابری های جنسیتی» تا سال ۲۰۳۰ می باشد.

هدف جانبی ۷ بر کسب دانش و مهارت های ضروری از طریق تحصیل برای همه جهت تضمین شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعه پایدار تاکید می کند

سند تحول بنیادین آموزشی و اهداف رژیم ایران

شرح سابقه فاجعه بار رژیم ایران در هرکدام از زمینه های اخیرالذکر در حوصله این گزارش نمی گنجد و علاقمندان می توانند به گزارشهای ویژه منتشر شده در بخش اسناد در وبسایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مراجعه کنند.

http://www.women.ncr-iran.org/fa/

اما یک مرور کلی بر سند بنیادین تحول آموزشی اهداف رژیم ایران را به روشنی آشکار می نماید.

آنها نه تنها در پی از بین بردن نابرابری ها، ایجاد فرهنگ بردباری و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت نیستند، بلکه در پی حفظ و ترویج افکار بنیادگرایانه نظام حاکم تحت نام اسلام هستند و تحکیم هرچه بیشتر تبعیض ها و مرزبندهای جنسی و قومی و مذهبی را مد نظر دارند.

مقدمه سند تحول بنیادین آموزشی، تحقق «ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی» را هدف قرار داده است. در نقطه مقابل دستور کار ۲۰۳۰ و هدف شماره ۴ و اهداف جانبی آن که در صدد تسهیل دسترسی همگان به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار و از میان برداشتن تبعیض جنسی است، سند تحول بنیادین آموزشی زمینه را برای چنین تبعیض هایی به طور خاص علیه زنان آماده تر می کند.

نقطه مقابل هدف ۴ دستورکار ۲۰۳۰ و اهداف جانبی آن که بر دسترسی همه افراد به دانش و مهارت هــای لازم بــرای ترویــج توســعه پایــدار و ریشه کنی نابرابری جنسیتی تأکید دارد، سند تحول بنیادین آموزشی زمینه را برای این تبعیض ها به طور خاص علیه زنان، زمینه فراهم می کند. تحت عنوان «عفت و پاکدامنی» اعمال حجاب، تفکیک جنسیتی و قوانین اجباری علیه دختران و زنان را جابه جا در دستور کار خود قرار داده است. در قسمت راهکارها یک بند با زیر محورهای مکرر این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد.

فصل ۷، ماده ۳-  ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (۱ و ۲)

راهکار ۱/۳ـ بازنگری و بازتولید برنامه‌ها و محتوای آموزشی و روش‌های تربیتی برای درونی‌سازی و تعمیق و ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب.

راهکار ۲/۳ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به رعایت حیا، عفاف و پوشش مناسب در کلیه مراکز اداری و آموزشی.

راهکار ۳/۳ـ جلب مشارکت سازنده و اثربخش خانواده‌ها در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا، عفاف و پوشش دانش‌آموزان.

راهکار ۴/۳ـ ایجاد سازوکارهای لازم برای هماهنگی رسانه‌ها و تولید کنندگان کتب و مواد آموزشی، لوازم‌التحریر و تجهیزات آموزشی و تربیتی در جهت ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب مناسب در دانش‌آموزان.

راهکار ۵/۳ـ طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب، متنوع، زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی برای مربیان و دانش‌آموزان پسر و دختر در راستای تقویت هویت اسلامی ـ‌ ایرانی.

راهکار ۶/۳ـ برنامه‌ریزی به منظور اقناع فکری دانش‌آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام.

در همین فصل، در قسمت راهکارها، سند تحول بنیادین آموزشی همچنین بر تفکیک جنسیتی دست می گذارد.

راهکار ۲/۱۴ـ متناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوت‌های جنسیتی دانش‌آموزان با تأکید بر فراهم آوردن الزامات نهادینه سازی فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش و رعایت احکام محرّمیت در محیط.

محور ۱۷ نیز زمینه را برای سانسور رسانه ها و اینترنت باز می کند و می نویسد:‌ ۱۷. جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری‌های ارتباطی و بهره‌گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن.

در فصل دوم محور ۲۵ به بهانه گسترش اسلام اهداف مداخله جویانه خود در امور کشورهای همسایه را اعلام می کند: ۲۵. ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه‌های بشری در چارچوب نظام معیار اسلامی و بسترسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان.

در فصل هدفهای کلان و در راهکارهای خود مجدداً بر افکار سلطه جویانه تاکید می کند.

در ماده ۲ می نویسد:‌ ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینه‌سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی ـ ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی،‌ التزام به ارزش‌های اخلاقی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه و مردم‌سالاری دینی، ….

در همین فصل، ماده ۱۴ می گوید:‌

۱۴ـ توسعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله (هدف‌های ۷، ۸، ۲).

در فصل هفتم، اهداف عملیاتی و راهبردها، آمده است:‌

راهکار ۴/۱ـ ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ولایت‌مداری تولی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، روحیه جهادی و انتظار «زمینه‌سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی (عج)» با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه و نقش الگویی معلمان و اصلاح روش‌ها.

در فصل ۷، سند تحول بنیادین آموزشی همچنین به مقدمه چینی برای دخیل کردن دانش آموزان در ارگانهای سرکوبگر می پردازد.

راهکار ۳/۸ ـ بسترسازی برای حضور فعال دانش‌آموزان در تشکل‌های رسمی و قانونی مرتبط با اتکاء به ظرفیت‌های درون و برون آموزش و پرورش از قبیل بسیج دانش‌آموزی، کانون‌های علمی و فرهنگی و انجمن اسلامی دانش‌آموزان.

راهکار ۵/۸ ـ تبیین دستاوردهای علمی و فنی و تمدن اسلامی‌ ـ ایرانی در برنامه‌های درسی و آموزشی و تقویت باور و روحیه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان برای تحقق تمدن نوین اسلامی در راستای دستیابی به جامعه عدل مهدوی.

نتیجه گیری

همانطور که ملاحظه شد مقامات رژیم سند ۲۰۳۰ یونسکو را سندی «ننگین»، «دارای محتوای استعماری» و مصداق «تلخ ترین نفوذ» می خوانند که با ترویج «دگرگونی های آموزشی»، «حذف کلیشه های جنسی»، «برابری جنسیتی»‌ و «شهروند جهانی» موجب نگرانی های «امنیتی» است.

اینکه چرا چنین سند «غیرالزام آور»ی که اهداف آن برابری فرصتهای آموزشی است این چنین بر پیکر استبداد مذهبی حاکم بر ایران لرزه می اندازد ناشی از اهداف خود رژیم و همچنین بی ثباتی و عدم برخورداری از حداقل مقبولیت اجتماعی است.

آخر این رژیمی است که دختران را از تحصیل در  نزدیک به ۸۰ رشته دانشگاهی محروم کرده است و هر ماه دهها شهروند بهایی به دلیل پایبندی به عقاید مذهبی خود از دانشگاه اخراج می شوند. دختران بسیاری به دلیل قوانینی که اجازه می دهد والدین شان آنها را در سنین پایین حتی ۹ و ۱۰ سالگی وادار به ازدواج کنند، یا به دلیل فقر و عدم حمایت های دولتی از آموزش کودکان تا سن بلوغ ناگزیر از ترک تحصیل می شوند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۲۸ نفر در کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند که از این تعداد ۶ میلیون و ۲۵هزار و ۹۶۵ نفر را زنان تشکیل می‌دادند؛ یعنی دوسوم بی‌سوادی در ایران متوجه زنان بوده‌است.[۱] این شامل حداقل ۳میلیون و ۲۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل می شود.[۲] وضع بی‌سوادی در میان زنان و دختران ایران نگران‌کننده و در ۴۰ شهر ایران بحرانی است.

در استان سیستان و بلوچستان ۱۶۹هزار کودک از تحصیل محرومند که ۱۵۶هزار تن از آنان را دختربچه ها تشکیل می دهند.[۳]

در شهرستان ابرکوه ۹۷درصد زنان بین ۱۰ تا ۴۹ سال بی سواد هستند.[۴]

در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعداد ۷۹۹ دانش‌آموز دختر بازمانده از تحصیل در دوره‌های متوسطه اول و دوم در سطح استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند که از این تعداد، ۲۱۸ نفر، ازدواج زودموقع داشته اند.[۵]

بنا به اظهار مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز اغلب دانش‌آموزانی که در این استان ترک تحصیل می کنند، دختر هستند که از جمله به دلیل مشکل اقتصادی است. استان هرمزگان در جنوب ایران هم ۱۴هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل دارد.[۶]

در استان آذربایجان‌غربی ۱۵۰۰ دانش‌آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل وجود دارد که در مقایسه با سال قبل ۶ برابر افزایش داشته است. [۷]

در مجموع ۱۴ هزار و ۸۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان خوزستان وجود دارد که ۷۸ درصد آنها از جمعیت دختران و اکثراً در سنین ۷ تا ۱۴ ساله هستند. اغلب دانش آموزان در مناطق محروم در سن پایین ازدواج می کنند و به تحصیلات خود ادامه نمی دهند.[۸] در شهرستان دزفول از ۵۰۰ دانش آموزی که در سه سال گذشته از تحصیل باز مانده اند ۶۰درصد آنان دختر می باشند.[۹]  در برخی مناطق اهواز،‌ مرکز خوزستان، از بین هر چهار دختر تنها یک دختر موفق به رسیدن به دیپلم می‌شود.[۱۰] یک کارشناس دیگر آمار دختران بازمانده از تحصیل را دوبرابر پسرها اعلام کرد و گفت دختران بنا به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، کمبود فضاهای آموزشی، مشکلات اجتماعی و نیز  زندگی در مناطق صعب‌العبور از درس خواندن باز می‌مانند.[۱۱]

مدیرکل آموزش و پرورش رژیم در تهران در مهرماه ۱۳۹۴ از وجود ۲۵ هزار کودک در این شهر خبر داد که در سن دانش‌آموزی‌اند اما به جای تحصیل، مشغول کارند.

آمار فوق به روشنی نشان می دهد که برابری جنسیتی و ایجاد فرصتهای برابر برای زنان قلب رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران را هدف قرار می دهد و این جوهر و ریشه ضدیت و مقابله رژیم با سند ۲۰۳۰ است. دقیقاً بر اساس همین واقعیت یعنی زن ستیزی رژیم است که زنان ایران از فردای حاکمیت استبداد مذهبی پیشتازان مبارزه برای سرنگون کردن این رژیم بوده و در رهبری مقاومت ایران مشارکت فعال و تأثیرگذار و نقشی تعیین کننده بر عهده گرفته اند.

علاوه بر این، اپوزیسیون ایران به «برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌ سیاسی، اجتماعی و رهبری سیاسی و لغو کامل همه اشکال تبعیض علیه زنان و برخورداری آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، و تضمین پایبندی به کلیه میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی» معتقد است.

مقاومت ایران همچنین «متعهد به برابری همه ملیت هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند.»[۱۲]

[۱]  خبرگزاری حکومتی مهر – ۶ دیماه ۱۳۹۴

[۲]  شهیندخت مولاوردی، مشاور روحانی در امور زنان و خانواده، وبسایت حکومتی خبرآنلاین – ۳ مهر ۱۳۹۵

[۳]  علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

[۴]  نبی رسولی، فرماندار شهرستان ابرکوه در استان یزد، خبرگزاری حکومتی مهر –  ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

[۵]  بهروز امیدی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری –  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

[۶] خبرگزاریهای حکومتی فارس و مهر- ۷ دیماه ۱۳۹۴

[۷] مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی- ۷ دی ماه ۱۳۹۵

[۸] اردشیر شجاعی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان خوزستان، سایت حکومتی عصر ایران – ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

[۹] مدیر آموزش و پرورش شهرستان دزفول، خبرگزاریهای حکومتی فارس و مهر- ۷ دی ماه ۱۳۹۴

[۱۰]  فاضل خمیسی رئیس اداره آموزش‌وپرورش ناحیه چهار اهواز، خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

[۱۱] لیلی نظر پور کارشناس و مسئول امور زنان استان خوزستان، سایت حکومتی عصر ایران – ۲۷شهریور ۱۳۹۵

[۱۲] طرح ده ماده ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران.

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7