ایران: شرکت فعال زنان تجمع اعتراضی مردم کرمان

روز پنج‌شنبه۲آذرماه۹۶ جمع کثیری از اهالی منطقه ترمنیال جدید کرمان یک تجمع اعتراضی در مقابل استانداری این استان برپا کردند.

آنها معترضند که پس از بیست سال که دارای سرپناه شده اند به آنها اعلام شده است که در حاشیه قرار گرفته و هیچ امتیازی به آنها تعلق نمی‌گیرد. آنها با تجمع در مقابل استانداری کرمان اعلام نمودند که تا رسیدن به هدف خود به اعتراض ادامه خواهند داد.

یک خانم در این تجمع گفت: حدود ۲۰ سال پیش با غم و غصه هایی که در زندگی داشتیم، با گرفتن وام و قرض توانستیم دست به کار ساخت این خانه ها شویم. چه شب ها که گرسنه و تشنه سر بر بالین گذاشتیم تا توانستیم خانه ای در این منطقه بسازیم. به تازگی برق این محله ضعیف شده و گاهی اوقات با قطعی روبرو هستیم. وسایل برقی مان در معرض سوختن است.