ایران: سرمربی تیم ملی فوتسال زنان و نبود امنیت شغلی

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران چند شغله است و از عدم امنیت شغلی رنج می برد.

وی ضمن نارضایتی از وضعیت شغلی خود گفت: «اگرمیزان قراردادم ۵۰ درصد قرار داد مربیان مرد بود با آرامش خاطر تنها به سرمربیگری تیم ملی می پرداختم. امنیت شغلی داشته باشم با تیم ملی می مانم. اگر امروز با سرمربیگری تیم باشگاهی خداحافظی کنم، امنیت شغلی و ثبات درآمد ندارم.»

شهرزاد مظفر در پایان نخستین دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتسال زنان ایران و ایتالیا ضمن اشاره به دو شغله بودن خود و اعتراض فدراسیون فوتبال تاکید نمود: «فدراسیون فوتبال حین عقد قرارداد شرطی مبنی بر عدم اشتغال در تیم های باشگاهی نگذارده بود. اگر می خواهند چنین شرطی بگذارند باید شرایطی را مهیا کنند که امنیت شغلی داشته باشم.»‌ (خبرگزار حکومتی ایرنا – ۲ آذر ۱۳۹۶)