مریم رجوی خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان قیام ایران شد

در یک کارزار برای آزادی دستگیرشدگان در جریان قیام ایران، مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ از شورای اروپا در استراسبورگ دیدار کرد و از دولت های اروپا خواست تا در کنار مردم ایران بایستند و به آزادی زندانیان قیام کمک کنند.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر مجمع پارلمانی شورای اروپا، خواسته های مردم و مقاومت ایران را از اروپا و جامعه بین المللی به دنبال قیامی که به مدت دو هفته در آغاز سال ۲۰۱۸ ایران را به لرزه در آورد، مطرح کرد.

وی که بعد از شرکت و طرح موضوعات در سه جلسه رسمی فراکسیون‌های احزاب مردم اروپا، لیبرال دمکراتهای اروپا و اتحاد چپ اروپا سخن می گفت بر وضعیت انفجاری جامعه ایران تأکید کرد و افزود:‌ در جریان قیام، ده‌ها تن به دست پاسداران کشته شدند، ۸۰۰۰تن دستگیر و شمار زیادی زیر شکنجه به قتل رسیده اند.

عده‌یی نیز مفقود هستند. وی گفت، «این جنایات از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت هستند.»

وی از اروپا خواست به سکوت و بی عملی خود پایان دهد. «رژیم ایران باید بفهمد که بخاطر شلیک بر روی تظاهرکنندگان و کشتن آنها زیر شکنجه باید قیمت سنگینی بپردازد.»

سرکوب زنان و حجاب اجباری

مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران تأکید ویژه ای بر سرکوب زنان در ایران داشت.

وی از شورای اروپا و کشورهای عضو خواست با اقدامات موثر و تصمیمات لازم الاجرا فاشیسم دینی را وادار کنند تا «زندانیان قیام را فورا آزاد کند؛ آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند؛ و به سرکوب زنان پایان داده و حجاب اجباری را لغو کند».

وی تأکید کرد، «۳۹ سال خونریزی و جنایت، تبعیض و سرکوب علیه زنان، و خفقان و سانسور کافی است».

او همچنین خاطرنشان ساخت که رژیم ایران وارد فاز پایانی خود شده است. اوضاع به قبل از قیام باز نمی گردد و مردم تا سرنگونی رژیم ادامه می دهند. شورای اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و همچنین ملل متحد باید در طرف مردم ایران قرار بگیرند و نه در طرف فاشیسم دینی.

رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از کمیسر عالی حقوق بشر خواست یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون شهیدان و زندانیان و مفقود شدگان قیام و کسانی که در زندان به قتل رسیده اند تشکیل دهد.

وی افزود:‌ قیام نشان داد که این رژیم نه مشروعیت دارد، نه آینده و سرمایه‌گذاری بر روی آن محکوم به شکست است». وی خاطرنشان ساخت تجارت با رژیم ایران یعنی سوخت‌رساندن به ماشین کشتار و صدور تروریسم و جنگ افروزی چرا که اقتصاد ایران در بیت خامنه‌ای و در دست پاسداران متمرکز است. به همین خاطر وی خواستار پایان دادن به هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی با رژیم و اعمال تحریمهای همه جانبه بر رژیم آخوندی به خاطر دهها سال جنایت علیه بشریت  شد.