ایران:‌ مقاومت ایران حمله به تجمع زنان در روز جهانی زن را محکوم کرد

روز پنجشنبه ۱۷اسفند (۸مارس) به مناسبت روز جهانی زن گروهی از زنان شجاع ایرانی در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی تجمع کردند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته بود:‌ نه به تبعیض جنسیتی؛ نه به قانون تبعیض کار؛ دستمزد عادلانه و برابر برای زنان؛ آزادی، برابری، عدالت.

نیروهای سرکوبگر به‌خصوص لباس شخصی‌ها و مزدوران زن که قبل از این تجمع، در محل و در حالت آماده باش بودند، برای جلوگیری از شکل‌گیری این تجمع و پراکنده کردن جمعیت، آنها را وحشیانه مورد حمله قرار دادند و با باتون و شوکر مضروبشان کردند. در این حمله دست کم ۲۰ تن از زنان دستگیر شدند.

نیروهای سرکوبگر از هرگونه عکس گرفتن و فیلمبرداری از این تجمع جلوگیری می کردند. شماری از جوانان که به حمایت از این تجمع برخاسته بودند نیز جزو بازداشت شدگان هستند. دستگیرشدگان را به کلانتری ۱۳۷ در خیابان گیشا منتقل کرده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ضمن صدور اطلاعیه فوق از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر خواست یورش دیکتاتوری زن‌ستیز حاکم بر ایران را محکوم کرده و برای آزادی دستگیرشدگان دست به اقدام فوری بزنند.