ایران: خانواده ها خواستار آزادی زنان بازداشت شده در روز جهانی زن

بیش از ۸۰ زن و مرد در جریان تجمع روز جهانی زن در مقابل وزارت کار در تهران دستگیر شدند.

برای جلوگیری از شکل گیری تجمع روز جهانی زن، نیروهای سرکوبگر شرکت کنندگان را وحشیانه مورد حمله قرار دادند و با باتون و شوکر مضروبشان کردند. حداقل ۵۹ زن و ۲۵ مرد دستگیر شدند.

پنجشنبه شب خانواده های بازداشت شدگان در مقابل کلانتری وزرا تجمع کرده و خواهان آزادی فرزندان و خانواده خود شده اند. تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما خانواده ها همچنان در مقابل کلانتری وزرا ایستادگی کرده و منتظر آزادی تمام بازداشت شدگان هستند.