خانواده های زندانیان، مالباختگان در تهران، رشت و ارومیه اعتراض می کنند

طی روزهای اخیر خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین مالباختگان در تهران، رشت و ارومیه دست به اعتراض زدند.

روز سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷، صدها تن از غارت شدگان و مالباختگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و سپس به سمت میدان ولیعصر راهپیمایی کردند. آنها در این راهپیمایی شعار می دادند، «دزدها با هم همدستند، راه قانون بستند»، «حاصل کار مسئولین، غارتگری اختلاس»، سرقت دارایی ما به دست بانک مرکزی»‌، «جیب ماها رو که زدند، بعدی شمایی هموطن».

در همین روز، غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت در اعتراض به غارت پول و سپرده هایشان و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم مقابل یکی از شعبات این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزارکردند. زنان عمده شرکت کنندگان در این اعتراض را تشکیل می دادند. آنها از جمله شعار می دادند، «نه تهدید، نه زندان، دیگه فایده نداره»، «ماپولمون میخوایم، حرفهای مفت نمی خوایم»، « «کاسپین دزدی کرده، دولت کاری نکرده»، «هزار وعده شنیدیم اما عمل ندیدیم».

خانواده های زندانیان سیاسی در تهران

روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ خانواده های زندانیان سیاسی با حضور فعال زنان در تهران در مقابل اداره کل زندان ها تجمع کردند.

خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به فشار و محدودیت هایی که بر زندانیان سیاسی در زندان های مختلف، در ایران اعمال  می شود در این محل جمع شده و با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواسته های خود را بیان کردند. در  این دست نوشته ها از جمله نوشته بودند: ‌«با سرما و گرسنگی زندانیان را شکنجه نکنید.»

در همین روز جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و جوانان شجاع در ارومیه، مقابل زندان مرکزی این شهر، در اعتراض به فشار بر زندانیان زندان مرکزی ارومیه از ساعت ۱۰ صبح دست به تجمع زدند. خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به فشارهای معیشتی، صنفی، پزشکی و بهداشتی بر روی زندانیان اعتراض کردند. نیروهای امنیتی مانع از پیوستن جوانان و مردم به خانواده های زندانیان شدند.

مسئولان زندان ارومیه با گرسنگی دادن به این زندانیان هر چه بیشتر آنها را تحت فشار قرار داده اند. آنها به طور محسوسی در ماه های گذشته سهمیه غذایی و بهداشتی زندانیان را کم کرده و باعث بروز مشکلات زیادی برای زندانیان سیاسی شده اند.