ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – ژانویه ۲۰۱۹

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – ژانویه ۲۰۱۹

دانلو نسخه PDF

وضعیت زنان در بازار کار مردسالار ایران

 

خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا روز ۲۷ دی ۹۷ گزارشی منتشر کرد که در آن بازار کار ایران را مردانه توصیف نمود.

بنا بر آمار برنامه عمران سازمان ملل UNDP ، ایرنا گزارش کرد که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۱۶.۸ درصد بوده که در مقایسه با نرخ مشارکت ۷۱.۴ درصدی مردان در همان سال رقم بسیار پائینی است.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – ژانویه ۲۰۱۹ بر شکاف جنسیتی در بازار کار ایران و تبعیض علیه زنان ایرانی در اشتغال و استخدام تمرکز کرده است.

حوالی همین ایام در سال قبل، لیلا فلاحتی، از اعضای دفتر امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری رژیم، گفت که نرخ مشارکت زنان در خوش بینانه ترین صورت ۱۷درصد است و ایران به این لحاظ از سایر قدرتهای اقتصادی منطقه عقب است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۳ دی ۹۶)

به نظر می رسد که اعداد اعلام شده فوق بیشتر یک بزرگنمایی باشد زیرا که مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان در سال ۹۵ را ۱۴.۳درصد و در سال ۹۴ آن را ۱۳.۳ درصد اعلام کرده بود.

در سال ۹۵، «مرکز آمار ایران» اعلام کرده بود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان به نسبت سال قبل که ۱۳.۳درصد بوده، ۱.۶ درصد افت داشته است. با این همه این نرخ را به جای ۱۱.۷درصد، ۱۴.۳درصد اعلام کرد.

با توجه به ورشکستگی اقتصادی ایران و رشد هرچه بیشتر ارتش بیکاران، چنین گزارشاتی درباره مشارکت اقتصادی زنان به نظر می رسد که بیشتر یک دستکاری در آمار و ارقام باشد تا بازتاب واقعیت، و باید مفروض گرفت که آمار واقعی بسیار پائین تر از چیزی است که رسماً اعلام می شود.

مرکز آمار ایران نیز که سالانه نتایج «آمارگیری نیروی کار» را منتشر می کند، وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران را طی یک دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ تأیید می‌کند.

این محاسبات نشان می‌دهند که ترکیب جنسیتی جمعیت بالای ۱۰ سال در ایران، به طور برابر بین دو جنس توزیع شده، اما میانگین نرخ مشارکت مردان در این دوره که حدود ۶۳ درصد بوده، بیش از چهار برابر نرخ مشارکت زنان که حدود ۱۴ درصد است می باشد.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – ژانویه ۲۰۱۹ را به طور کامل مطالعه کنید.