زنان در تاریخ – ۰۱ مارس – ۱۰اسفند

فرانسیسکا خاویرا کارمن دولورس دولا کاررا (۱مارس۱۷۸۱ تا۲۰ اوت ۱۸۶۲) که به خاویه را کاررا شهرت دارد از یکی از اشرافی ترین خانواده های شیلی بود که فعالانه در جنگ استقلال این کشور شرکت داشت.

او به همراه دو برادرش، از مهمترین رهبران اولین نبرد استقلال شیلی در دوران معروف به جمهوری کهن بودند. دوخت اولین پرچم ملی شیلی به نام او ثبت شده و او «مادر شیلی» محسوب می شود.

او از جوانی به زیبایی و استحکام شخصیت شهرت داشت و به خاطر همه فعالیت هایش بعنوان چهره شناخته شده و قهرمان اولین نبردها شناخته می شود.

بعد از بازپس گیری اسپانیا توسط مسیحیان در سال ۱۸۱۴، او و برادرانش به تبعید به آرژانتین رفتند. وی سپس فرار کرد و به یک کشتی برزیلی پناهنده شد. در همان کشتی بود که خبر اعدام برادرانش را در سال ۱۸۱۸ دریافت نمود.

او بقیه عمر خود را در ملک خصوصی خود در المونته و در سکوت زیست تا در اوت ۱۸۶۲ بدرود حیات گفت.

نائومی بومن تالبرت آندرسون (۱ مارس۱۸۶۳) یک زن سیاهپوست طرفدار حق رای زنان بود که در دهه ۱۸۷۰ از حقوق برابر برای همه جنس ها و نژادها حمایت می کرد.

اندرسون از پدر و مادری سیاهپوست و آزاد (غیربرده) متولد شد. مادر او برای تحصیلات وی بهای زیادی قائل بود و هر زمان که او نمی توانست در مدارس تماماً سفیدپوست شهر حاضر شود، برای او معلم خصوصی استخدام می کرد. مادر نائومی در سال ۱۸۶۰ در گذشت و از آنجا که پدرش به همان میزان به تحصیلات او اهمیت نمی داد و وی را از رفتن به کالج بازداشت.

اندرسون بصورت داوطلبانه به سازمان جهانی زائران بزرگ و سپس به اتحادیه خودداری زنان مسیحی پیوست تا میانه روی را تبلیغ کند. او به زودی به طرح بحث حق رأی زنان پرداخت و در اولین کنوانسیون حقوق زنان در سال ۱۸۶۹ سخنرانی کرد.

در سال ۱۸۹۲، او در کنار زنان سفیدپوستی بود که برای حق رای زنان و اولین رفراندوم کشوری حق رأی زنان، کار و مبارزه می کردند.