اعتراض اقشار مختلف مردم ایران و شرکت فعال زنان در آنها

بعد از سه روز اعتصاب و تحصن سراسری، معلمان و فرهنگیان در ۶ شهر کرمانشاه، مشهد، اصفهان، اردبیل، ارومیه و قزوین روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷، در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان به اعتراض خود ادامه دادند و خواستار برآورده شدن خواسته های برحق خود شدند. زنان در این اعتراضات شرکت فعال و نقش برجسته داشتند.

اعتراض معلمین در کرمانشاه و شرکت زنان در آن

جمعی از پرسنل بیمارستان کرج، از جمله جمعیت بزرگی از زنان، در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود طی روزهای چهارشنبه ۱۵ و پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷،‌ مقابل ساختمان استانداری البرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین در این روز جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

صدها تن از بازنشستگان در اصفهان روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات خود از جمله پایین بودن حقوق بازنشستگان به سمت استانداری این شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی و ماشین های ضد شورش تظاهر کنندگان را محاصره کرده بودند.

روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷،‌ جمعی از کارکنان سهام عدالت هم زمان با برگزاری جلسه تعلیق تعاونی ها یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار کردند.

یکی از کارکنان معترض گفت،‌ «صبح امروز (چهارشنبه ۱۵ اسفند) بعد از سه روز اجتماع بی نتیجه مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفتیم اجتماع صنفی خود را مقابل ساختمان وزارت اقتصاد هم زمان با جلسه مهمی که قرار است در خصوص تعلیق تعاونی های شهرستانی در این وزارتخانه برگزار شود،‌ انتقال بدهیم.»

این کارکنان همچنان گفتند، «انتظار ما این است که مسئولان حاضر در جلسه امروز به وضعیت اشتغال و پرداخت مطالبات کارکنان سهام عدالت توجه ویژه کنند.»

طی سال گذشته از مارس ۲۰۱۸ تا پایان فوریه ۲۰۱۹، زنان ایرانی در حداقل ۱۴۹۹ حرکت اعتراضی شرکت فعال داشته اند. این نشاندهنده یک رشد سه برابری در مشارکت زنان در حرکتهای اعتراضی در سراسر کشور و در همه اقشار می باشد. زنان معلم و فرهنگی در حداقل ۵۸۱ اعتراض نقش فعال به عهده داشتند.