شرکت زنان در اعتراضات پرسنل بیمارستان، مالباختگان و کارگران

طی روزهای اقشار مختلف مردم اعتراضاتی برگزار کردند که شرکت زنان در آنها فعال بود.

روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ گروهی از پرسنل بیمارستان پارسیان تهران در اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود، دست به اعتراض زدند. شرکت زنان در این تجمع فعال و چشمگیر داشتند.

مالباختگان مؤسسه ثامن الحجج با شرکت زنان روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در همین روز جمعی از کارکنان شاغل در دفتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و دستمزد های پرداخت نشده مقابل ساختمان سازمان بهزیستی تجمع کردند. آنها از وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی حدود ۱۵۰۰ نفر از این کارکنان و همچنین از برخورد توهین آمیز با چند نفر از همکاران معلول جسمی شاکی بودند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۱۸ اسفند ۱۳۹۷) کارکنان سهام عدالت هفته گذشته ۴ روز دست به اعتراض زده بودند و شرکت زنان در این اعتراضات فعال است.

اعتراض در مقابل بهزیستی و شرکت زنان در آن

روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ جمعی از زنان کارگر شرکت دشت ناز واقع در شرق ساری، جاده گهرباران در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود و حقوق پرداخت نشده دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از آنها،‌ زنان سرپرست خانوار هستند و با بیکاری ضربه جبران ناپذیری به خانواده هایشان خواهد خورد.

یکی از این زنان کارگر گفت، «‌۴ سال است که در دشت ناز کار می کنم، سرپرست خانوار هستم و دو دختر دارم، ‌با بیکاری در دشت ناز نمی دانم چگونه خرج خود و دخترانم را بدهم.»

زن کارگر دیگری گفت،‌ «از سال ۹۴ در شرکت دشت ناز کار می کنم،‌ سال گذشته ۹۳ روز کار کردم اما تنها ۲۵ روز برایم رد کردند. هنگام کار کردن پایم شکست و بینایی چشمم کم شد.»

طی سال گذشته از مارس ۲۰۱۸ تا پایان فوریه ۲۰۱۹ شرکت زنان در حداقل ۱۴۹۹ حرکت اعتراضی به ثبت رسیده است. زنان مالباخته در حداقل ۲۴۹ حرکت اعتراضی و زنان پرستار و پرسنل بیمارستانهای کشور در حداقل ۴۲ حرکت اعتراضی شرکت داشتند.