زنان در تاریخ – ۱۴ مارس – ۲۴ اسفند

آنا کارولین مکسول (۱۴ مارس۱۸۵۱- ۲ژانویه ۱۹۲۹) یک پرستار بود که با نام مستعار فلورانس نایتینگل آمریکایی شناخته می شود

فعالیت ها و پیشگامی او در رشد حرفه پرستاری در ایالات متحده حیاتی بود.

در جنگ اسپانیا و آمریکا، او پرستاران را برای ارتش سازماندهی کرد. از طریق اقدامات او سپاه پرستاران ارتش تشکیل شد و پرستاران بعداً رتبه افسری دریافت کردند.

او کمک کرد اونیفورم پرستاران ارتش آمریکا طراحی بشود.

در جریان جنگ جهانی اول، فرانسه به او «مدال افتخار برای بهداشت عمومی» داد.