فعال مدنی رضوانه احمد خان بیگی به ۴ سال و ۵ ماه حبس محکوم می شود

فعال مدنی رضوانه احمد خان بیگی به ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷ اولین جلسه دادگاه فعال مدنی رضوانه احمدخان بیگی در شعبه ۲۶ دادگاه تهران به ریاست قاضی افشار برگزار شد. وضعیت خانم رضوانه احمد خان بیگی که از قبل از بیماری تشنج و صرع رنج می برد، در زندان تشدید شده است. بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین، محمد نصیرپور، به صورت غیرقانونی از قبول وثیقه برای این فعال مدنی خودداری نموده و ضمن تمدید بدون تاریخ بازداشت وی، حتی اجازه ورود وکیل به پرونده را نداد.

رژیم ایران با افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و از جمله زندانیان و زنان فعال مدنی قصد دارد فضای ترس بر جامعه مستولی کند و مردم به جان آمده و ملت ناآرام را مرعوب سازد.

سحر کاظمی، فعال مدنی و محیط زیست و مربی ورزش در سنندج، یکی دیگر از زنان فعال مدنی بود که به خاطر فعالیت هایش از سوی دادگاه سنندج به ۵ سال زندان محکوم شد.

معلم بازنشسته معصومه عسکری در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ به ۵سال حبس محکوم شد. خانم عسکری در آذرماه سال ۹۷، مجدداً بازداشت و یک ماه در حبس انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین بود.

وکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده بعد از دو محاکمه به شدت غیرمنصفانه، به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. این وکیل ۵۵ساله مدافع حقوق بشر به خاطر فعالیت های بشردوستانه و مسالمت آمیز خود از جمله دفاع از فعالان زن و زنان معترض به حجاب اجباری در زندان به سر می برد.

ابعاد بازداشت ها و احکام حبس صادر شده برای فعالان زن ظرف کمتر از دو ماه و رفتار بیرحمانه با آنها نشان  می دهد که رژیم ایران حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفت های مسالمت آمیز به کار گرفته است.