زنان در تاریخ – ۲۲ مارس – ۲ فروردین

سبیحه گکچین (۲۲مارس ۱۹۱۳- ۲۲ مارس ۲۰۰۱) یک خلبان ترک بود. او در ۲۳ سالگی اولین خلبان جنگی زن در ترکیه شد.

بعضی منابع می گویند وی اولین خلبان جنگی زن در کل دنیا بوده است با این حال ماری ماروینیت و یوجنی میخایلونا هر دو پیش از او بودند. او یکی از ۸ کودک تحت سرپرستی مصطفی کمال آتاتورک بود.

آتاتورک اهمیت زیادی برای هوانوردی قائل بود و به همین منظور بر بنیانگزاری انجمن هوانوردی ترکیه در ۱۹۲۵ نظارت داشت. او سبیحه را با خود به مراسم افتتاح این انجمن برد. طی نمایش هوانوردان و چتربازان که از سایر کشورها دعوت شده بودند سبیحه بسیار هیجان زده شد. وقتی آتاتورک از او پرسید آیا دلش می خواهد یک چترباز شود؟ او با علامت سر جواب داد که «بله البته. من همین حالا آماده ام». آتاتورک به رئیس آموزشگاه دستور داد تا او را بعنوان اولین دانش آموز زن نام نویسی کند. قرار بود او چترباز شود اما  از آنجایی که به پرواز بیشتر علاقه داشت، گواهینامه خود را در خلبانی دریافت کرد.

از آنجا که در آن سالها در ترکیه زنان در مدارس نظامی پذیرفته نمی شدند، سبیحه گکچین به فرمان آتاتورک یونیفورم خاص دریافت کرد و در یک برنامه خاص آموزشی شرکت کرد. بعد از دریافت دیپلم پرواز، او در اولین هنگ هوایی  آموزشهای مربوط به خلبان جنگی دید.

گکچین در طول زندگی حرفه ای خود در نیروی هوایی ترکیه ۲۲ نوع هواپیما را به مدت ۸۰۰۰ ساعت به پرواز درآورد که ۳۲ ساعت آن ماموریت های فعال بمباران بوده است.