زنان در تاریخ – ۸ آوریل – ۱۹فروردین

هلن جوزف (۸آوریل۱۹۰۵ – ۲۵دسامبر۱۹۹۲) یک فعال ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی بود. او در ساسکس انگلستان متولد شد. او در سال ۱۹۲۷ در دانشگاه لندن فارغ التحصیل شد و سپس عازم هند گردید

تا به مدت سه سال در یک مدرسه دخترانه در حیدرآباد به ادامه تحصیل بپردازد. در سال ۱۹۳۰ هند را به قصد آفریقای جنوبی ترک کرد. در آفریقا در دوربان اقامت گزید و همانجا با یک دندانپزشک بنام بیلی جوزف آشنا گردید.

او یکی از بنیانگزاران کنگره دمکراتها و یکی از رهبران آن بود که در سال ۱۹۵۵عبارات منشور آزادی را برای کنگره خلق در کیلیمتاون قرائت نمود. او که به شدت درگیر مسائل زنان سیاهپوست شده بود، نقش هدایت کننده ای در تشکیل فدراسیون زنان آفریقای جنوبی ایفا کرد. این سازمان در ۹اوت۱۹۵۶ توانست با به راه انداختن یک راهپیمایی ۲۰هزار نفره از زنان به مقصد ساختمانهای اتحادیه در پرتوریا علیه قوانین تدوین شده اعتراض کند. این روز همچنان به عنوان روز زن در آفریقا گرامی داشته می شود.

جوزف در دسامبر ۱۹۵۶ به جرم خیانت بزرگ زندانی و در سال ۱۹۵۷ ممنوع الفعالیت شد. دادگاه محکومیت او را به ۴ سال افزایش داد. وی در سال ۱۹۶۱ از این جرم تبرئه گردید. هلن علیرغم حکم دادگاه اولین نفری بود که در ۱۳اکتبر۱۹۶۲ توسط دولت نژادپرست به جرم اعمال خرابکارانه در حبس خانگی قرار گرفت. او از سوء قصدهای مکرر مانند شلیک به اتاق خواب یا ایجاد انفجار در ورودی خانه اش به نحو معجزه آسایی جان سالم بدر برد. آخرین فرمان ممنوعیت او زمانی لغو شد که او ۸۰ساله بود.

جوزف در سال ۱۹۹۲ بالاترین درجه افتخاری کلیسای انگلیکن آفریقای جنوبی را دریافت کرد که به اعضای غیر روحانی کلیسا که خدمات بجاماندنی ارائه داده اند اهدا می شود.

هلن جوزف در دسامبر۱۹۹۲ در سن ۸۶  سالگی درگذشت و پس از او اماکن بسیاری بنام او نامگذاری شد.