مالباختگان در تجمع اعتراضی مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار می گیرند

مالباختگان سایت طلای ثامن در تهران روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ در تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دادستانی تهران، مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفتند.

مالباختگان سایت طلای ثامن در اعتراض به از دست دادن اموال خود و پاسخ نگرفتن به مطالبات خود از سال گذشته تا کنون در تجمعات اعتراضی زیادی شرکت کردند. ۲۵ فروردین ۹۸، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن این تجمع اعتراضی به ضرب و شتم زنان و مردانی که در این تجمع شرکت داشتند، مبادرت کردند. نیروهای انتظامی از جمله یک سرهنگ به اصطلاح نیروی انتظامی در حال ضرب و شتم زنان بودند. یکی از شرکت کنندگان با اعتراض به آنان گفت، «چرا روی زنان دست بلند می کنید؟»

نیروهای انتظامی پس از ضرب و شتم زنان تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کردند.

در همین روز تعدادی از کارکنان و دست اندرکاران  یک سریال تلویزیونی رژیم در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود مقابل ساختمان تلویزیون حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۲۵ فروردین ۱۳۹۸)

تجمعات اعتراضی مالباختگان در روزهای گذشته نیز در جریان بود. روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۸ مالباختگان پدیده شاندیز مقابل دادستانی رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران نیز در همین روز مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به دزدی اموال خود توسط دولت اعتراض کرده و شعار دادند:

دزدی سیستماتیک تا کی ادامه داره

دزدی سیستماتیک مردم را غارت کرده

روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۸ تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن بیمه و عیدی سال ۹۷ مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. بیمه مورد نظر بیمه ای است که  بازنشستگان به خاطر آن مدت ۳۰ سال است پول پرداخت کرده اند.

این تجمع در شرایطی برگزار شد که این محل توسط تعداد زیادی از مأموران انتظامی و لباس شخصی محاصره شده بود.