زنان سرپرست خانوار از تبعیض، نابرابری و بیکاری رنج می برند

در شرایط اقتصادی شکننده در ایران، زنان سرپرست خانوار از تبعیض و نابرابری، بیکاری و نبود امنیت اجتماعی رنج می برند.

به گفته عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، سهم زنان در اقتصاد ملی جدی است. بنا به گفته معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده، زنان در ایران ۷۵درصد تولید صنایع دستی و ۴۰درصد تولیدات کشاورزی و ۸۰ درصد صنعت فرش را بر عهده دارند. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۴ اردیبهشت ۹۸)

اکثر این زنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این در حالی است که عیسی منصوری گفت، «نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما پایین است. در کشورهای دیگر بعضاً ۸۰درصد نرخ مشارکت اقتصادی را دارند اما در کشور ما این رقم حدود ۴۰درصد است. اوج مشارکت در سن بین ۳۰ تا ۴۰ است اما زنان سهم خیلی پایینی دارند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۴ اردیبهشت ۹۸)

به گفته مقامات حکومتی بیش از ۳.۶ میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارند. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۵مهر ۱۳۹۷) سازمان بهزیستی تنها ۱۸۰هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. (سایت حکومتی تابناک – ۲۴بهمن ۱۳۹۶) همچنین حدود ۸۲درصد زنان سرپرست خانوار در ایران بیکار هستند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۶تیر ۱۳۹۷)

تعداد زنان سرپرست خانوار روز به روز در حال افزایش است ولی به دلیل شکننده بودن شرایط اقتصادی در ایران و تبعیض علیه زنان با مشکلات بسیاری مواجه هستند که عمق زیادی دارند.

زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که بر اثر عواملی مانند فوت،‌ طلاق،‌ اعتیاد همسر،‌ از کار افتادگی،‌ متارکه وارد گردونه مسائل اجتماعی شده و با مسائل و مشکلات اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی در حوزه های معیشتی و غیر آن دست به گریبان می شوند و از هیچ حمایت دولتی نیز برخوردار نیستند.

به گفته سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، تبعیض و نابرابری، بیکاری و نبود اشتغال،‌ و نبود امنیت اجتماعی زنان به عنوان سه مشکل اصلی زنان سرپرست خانوار به شمار می آید که پس از نداشتن آزادی و حق انتخاب، نداشتن منزلت اجتماعی و فقر و محرومیت اقتصادی در اولویت مشکلات این زنان است. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۴ اردیبهشت ۹۸)