پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان کرج در میان معترضان

طی روزهای اخیر، خانواده های دستگیرشدگان روز جهانی کارگر، پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان کرج، مالباختگان و سایر اقشار دست به اعتراض زدند. زنان در همه این اعتراضات فعالانه شرکت داشتند.

روز یکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸، جمعی از اعضای خانواده های دستگیرشدگان روز جهانی کارگر، در اعتراض به ادامه بازداشت عزیزان خود در مقابل زندان اوین تجمع کردند.

روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸،‌ پرستاران بیمارستان کرج در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف و پرداخت نشدن مطالبات و حقوق خود مقابل این بیمارستان تجمع کردند.

همچنین جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸، مقابل ساختمان اداری دانشگاه نسبت به حقوق پایمال شده خود و عدم امنیت شغلی دست به اعتراض زدند. پرستاران دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته بودند:‌ «ما خواستار عدالت هستیم»، «بی توجهی به پرستار بی توجهی به بیمار است».

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفتند شرکت پیشگامان سلامت برخورد مناسبی با پرستاران ندارد ولی دانشگاه علوم پزشکی به عدم رضایت پرسنل توجهی نمی کند. حدود ۴۵۰ پرستار شرکتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.

روز ۱۷ اردیبهشت دختران دانش آموز درودزن برای دومین بار طی این ماه پشت در اتاق وزیر آموزش و پرورش تحصن کردند. اما این بار نیز پس از ۶ ساعت تحصن، مثل اولین بار توسط مأموران نیروی انتظامی از آنجا بیرون شدند و خواسته آنها برای دریافت کمک جهت پرداخت هزینه های بالای درمان بدون پاسخ ماند. این دانش آموزان ۱۳ سال پیش در جریان آتش سوزی مدرسه شان در درودزن استان فارس دچار سوختگی شدید بالای ۵۰درصد شدند. (خبرگزاری حکومتی رکنا- ۱۸ اردیبهشت ۹۸)

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان کرج در میان معترضان

در شیراز تعدادی از هموطنان سیل زده از جمله زنان، روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸، در یک راهپیمایی نمادین با لباس ها و وسایل خانه گلی در دست و نواختن مارش و دف در اعتراض به دروغگویی مقامات حکومتی و عدم رسیدگی به سیل زدگان اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.

مالباختگان مؤسسه کاسپین در مشهد روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ در مقابل دادسرای عمومی این شهر تجمع کردند ولی نیروهای امنیتی مانع ادامه تجمع آنها شدند.