زندانیان سیاسی زن تحت فشارهای روحی و جسمی قرار می گیرند

زندانیان سیاسی زن در زندان های رژیم تحت فشارهای روحی و جسمی از جمله بازجویی های طولانی همراه با حبس در انفرادی و گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند.

روز ۱۷ اردیبهشت ۹۸، جلسه بازپرسی یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ارشاد برگزار شد. این دو فعال مدنی هم اکنون در زندان قرچک ورامین زندانی هستند. یاسمن آریانی پیش از انتقال به زندان قرچک به مدت ۹ روز در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزرا تحت بازجویی و فشار توأم با بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفت. در جلسه بازپرسی وی اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و فعالیت های مخالف با حجاب اجباری مطرح شد.

آتنا دائمی، یکی از زندانیان سیاسی زن که در زندان اوین محبوس است همچنان ممنوع الملاقات می باشد. مادر و پدر وی گفتند روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، بعد از دو ماه تنها توانستیم چند دقیقه او را هنگامی که برای بازپرسی احضار شده بود ببینیم.

ساناز الهیاری عضو هیأت تحریریه نشریه گام که از دی ماه سال ۹۷، در بازداشت می باشد در هفته دوم اردیبهشت ۹۸،‌ از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد. وی به همراه همسرش بازداشت شده و تا کنون از داشتن وکیل محروم بوده و از شرایط سخت ناشی از بازداشت موقت طولانی رنج می برند.

از وضعیت خانم نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر بازداشت شد، تا کنون اطلاعی در دست نیست. نسرین جوادی کارگر بازنشسته کفش ملی است.

اکرم نصیریان یکی دیگر از زندانیان سیاسی زن بعد از ۱۰ روز بی خبری با خانواده خود ملاقات کرد. اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم نصیریان به خانواده اش گفت طی این ۱۰ روز تحت بازجویی و در سلول انفرادی محبوس بوده و دو اتهام تبلیغ بی حجابی و تشویش اذهان عمومی به وی تفهیم شده است.