دانشجویان دانشگاه های تهران، سنندج و بوشهر اعتراض می کنند

دانشجویان دانشگاه های بوشهر و سنندج هم زمان با تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران، در اعتراض به حجاب اجباری و اخراج همکلاسی های خود اعتراض کردند.

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، دانشجویان معترض دانشگاه تهران در اعتراض به استقرار مأموران امنیتی و اضافه شدن زنان بسیجی برای دخالت در امر پوشش دختران دانشجو و اجرای قوانین کمیته انضباطی، تظاهرات بزرگی در صحن دانشگاه برگزار کردند. نیروهای بسیجی دانشگاه به دانشجویان حمله کردند و دانشجویان را کتک زدند.

دانشجویان معترض دانشگاه تهران، به رغم حضور نیروهای حفاظت فیزیکی زن و مأموران حراست دانشگاه، بیانیه ای در اعتراض به حجاب اجباری قرائت کردند. در بخشی از این بیانیه آمده بود:‌ «اجبار و تحمیل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان،‌ شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است و مورد اعتراض جمع ها و محافل دانشجویی است… ما دانشجویان خواستار توقف برخوردهای دانشگاه در خصوص پوشش و عدم تداوم برخوردهای حراست در این رابطه هستیم…»

در همین روز دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در بوشهر نیز تجمعی در اعتراض به طرح هایی تحت عنوان حجاب و عفاف و قوانین کمیته انضباطی و گشت ارشاد برپا  کردند.

دانشجویان دانشگاه کردستان در سنندج نیز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی اعتراض و خواستار بازگشت دانشجویان اخراجی به کلاس های درس شدند. عوامل حکومتی در دانشگاه، برای متفرق کردن دانشجویان آنها را تهدید کردند اما موفق نشدند دانشجویان را متفرق کنند.

در همین روز جمعی از خانواده های زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج در اعتراض به وضعیت نامناسب بهداشت و خوراک زندانیان مقابل دادگاه این شهر دست به تجمع زدند. مأموران گارد ویژه زندان به معترضان حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

جمعی از مدال آوران بازی های آسیایی و پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا نیز در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش هایشان روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، مقابل وزارت ورزش در تهران دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان دانشگاه های تهران، سنندج و بوشهر اعتراض می کنند

روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸، مالباختگان مؤسسه بدر توس یکی از زیر مجموعه های کاسپین وابسته به سپاه پاسداران مقابل استانداری در مشهد دست به اعتراض زدند.