دانشجویان معترض ایرانی به اعتراضات خود در شهرهای مختلف ادامه می دهند

دانشجویان معترض در شهرهای زاهدان، کاشان در ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران و در همبستگی با آنها به اعتراض برخاستند. دختران دانشجو در این اعتراضات فعال بودند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت۹۸، دانشجویان معترض در دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان در اعتراض به وضعیت بسیار بد غذایی، در زمان افطار سینی های غذا را روی زمین گذاشتند و از خوردن غذا خودداری کردند.

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ نیز دانشجویان معترض در دانشگاه کاشان در اعتراض به کیفیت بسیار پایین غذای سلف دست به اعتراض زدند و در حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری تجمع شبانه کردند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸، جمعی از مهندسین از جمله تعداد زیادی از زنان  مقابل ساختمان شورای شهر شیراز تجمع کردند. این مهندسین از زمان دوره چهارم شورای شهر شیراز کار خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دفاتر ماده ۳۳ شروع کردند ولی شورای پنجم مصوبه ای تصویب کرد که به بیکاری این مهندسان منجر می شود و مهندسین به این مصوبه اعتراض دارند.

مالباختگان مؤسسه کاسپین در تهران نیز در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های برحق خود،‌ مقابل ساختمان بانک مرکزی، دست به اعتراض زدند.

دانشجویان معترض ایرانی به اعتراضات خود در شهرهای مختلف ادامه می دهند

جمعی از مردم و دوستداران طبیعت در شهر گراش واقع در استان فارس نیز در یک حرکت اعتراضی دیگر روز چهارشنبه مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. مردم از جمله زنان خواستار جلوگیری از واگذاری ۴۰۰ هکتار زمین در محوطه تنگ آب که تنها جای تفرجگاه طبیعی این منطقه است به عوامل حکومتی شدند.

معترضین بنرهایی در دست داشتند که خواسته‌هایشان را روی آنها نوشته بودند. بر روی بعضی از آنها نوشته شده بود:

«محدوده تنگ آب و طبیعت اطراف آن تنها تفرجگاه مردم گراش است. لازم است با هر نوع واگذاری زمین در این محدوده مخالفت شود، طبیعت را با واگذارهای بی حساب تخریب نکنید، اعتراض مردمی واگذاری ۴۰۰ هکتاری از اراضی تنگ آب گراش به پرورش شتر مرغ، ما با واگذاری زمین در تنگ آب مخالفیم»