زنان ایرانی در تظاهرات بزرگی در بروکسل خواستار برقراری ایرانی آزاد شدند

روز شنبه ۲۵خرداد ۱۳۹۸(۱۵ژوئن ۲۰۱۹)، هزاران ایرانی در تظاهرات بزرگی در بروکسل گرد آمدند تا نقض وحشیانه حقوق ‌بشر در ایران و تروریسم و جنگ ‌افروزی رژیم ملایان در منطقه را محکوم کنند. تظاهرکنندگان همچنین از مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی اعلام حمایت کردند.

مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در بروکسل

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، طی یک پیام ویدئویی به این تظاهرات اتحادیه اروپا را به اعمال تحریمهای همه جانبه بر دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران فراخواند و خواستار آن شد که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ملایان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. وی همچنین خواستار محاکمه سران رژیم آخوندی شد تا در دادگاه بین‌المللی پاسخگوی جنایتهایشان در حق مردم ایران و به ‌ویژه قتل‌ عام زندانیان سیاسی باشند.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل شاهد سخنرانیهای متعددی از جمله از سوی خانمها فرانسواز شپمن، نماینده پارلمان بلژیک، اینگرید بتانکور، سناتور سابق و کاندید ریاست جمهوری کلمبیا، سروناز چیت ساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، و زینت میرهاشمی، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، بود.

فرانسواز شپمن سخنرانی در تظاهرات ایرانیان در بروکسلخانم فرانسواز شپمن ضمن اشاره به نقض حقوق زنان در ایران تأکید کرد که رژیم ملایان به شدت از نقش زنان در مبارزات آزادیخواهانه در ایران وحشت دارد. وی افزود، « امروز روز مهمی برای ما در حمایت از شما و رهبر شجاع شما، مریم رجوی است… من منتظر روزی هستم که به همراه شما ایران آزاد را ببینم.»

 

 

 

 

اینگرید بتانکور در تظاهرات ایرانیان در بروکسلخانم اینگرید بتانکور که خود به مدت ۶سال به گروگان گرفته شده بود، به تظاهرات ایران آزاد در بروکسل گفت، « امروز روز بزرگی است چرا که ما می توانیم آزادانه نظرات خودمان را بیان کنیم و از مقاومت ایران حمایت کنیم بدون اینکه اعدام شویم. آنچه که خطرناک است، رویارویی با رژیم ایران نیست. خطرناک این است که در برابرش نایستیم. من در برابر ساختمان اتحادیه اروپا می‌گویم که خطرناک این است که عدالت ما جرأت نداشته باشد در برابر کسانی که پشت توطئه تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد پاریس بودند بایستد. خطرناک این است که بترسیم از حقوق و آزادیهایمان دفاع کنیم. وظیفه ما و مسئولیت ما است که به ارگانهای اروپایی فراخوان بدهیم. ما می‌خواهیم یک سیاست قاطع برای پایان بخشیدن به رژیم حاکم بر ایران در پیش گرفته شود.»

 

سروناز چیت ساز در تظاهرات ایرانیان در بروکسلخانم سروناز چیت ساز بر ضرورت توجه جامعه بین المللی به مسئله نقض شدید حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان تأکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا با تشکیل و اعزام یک هیأت مستقل به ایران از زندانیان سیاسی و زندانهای ایران بازدید کنند. وی همچنین بر خواست شرکت کنندگان در تظاهرات مبنی بر تعطیلی سفارتخانه های رژیم ملایان که مراکز جاسوسی علیه پناهندگان ایرانی هستند تأکید کرد و خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندی به عنوان موجودیت های تروریستی شد.

 

 

خانم زینت میرهاشمی تأکید کرد که سرنوشت کل منطقه خاورمیانه به سرنگونی رژیم ملایان در ایران بستگی دارد. وی افزود، «امروز مردم ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با ادامه حیات این رژیم هیچ امیدی به رسیدن به خواسته‌هایشان میسر نیست… سرنگونی و تغییر این رژیم برعهده مردم ایران و مقاومت مردم ایران است… سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران اعتقاد دارد خیزش مردم ایران باید پیروز شود و بدون سرنگونی رژیم جهل و جنایت با همه باندهای درونی آن، هیچ‌کدام از خواسته‌های مشروع مردم ایران محقق نخواهد شد.»

 

 

گیسو شاکریخانم کیسو شاگری هنرمند برجسته مقاومت ایران نیز در این تظاهرات هنرنمایی کردند.

صدها تن از زنان ایرانی در این تظاهرات در بروکسل شرکت کردند تا صدای خواهران ستمدیده خود در ایران را به گوش جهانیان برسانند. این طیف گسترده از زنان که زنان و دختران ایران را نمایندگی می کنند، خواستار برقراری آزادی و دمکراسی در ایران شدند امری که تنها با سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آن یعنی شورای ملی مقاومت میسر می شود. تظاهرکنندگان همچنین حمایت خود را از برنامه ده ماده ای خانم رجوی برای یک ایران آزاد و همچنین طرح او برای آزادیها و حقوق برابر زنان اعلام داشتند.