راحله احمدی چهل روز بعد از بازداشت دخترش صبا کرد افشاری بازداشت می شود

صبح روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸، مأموران خانم راحله احمدی را در منزلش بازداشت و به زندان قرچک منتقل کردند.

راحله احمدی روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۹۸ از بابت اتهامات مختلف «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با رسانه های معاند» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» در دادسرا تفهیم اتهام شده است و پس از انتقال به قرنطینه زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.

خانم راحله احمدی مادر فعال مدنی صبا کرد افشاری است که چهل روز پیش در ۱۱خرداد ۱۳۹۸،‌ بازداشت شده بود و در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به سر می برد. وی روز ۱۱ تیرماه ۹۸، مجدداً از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته می شود بازداشت خانم راحله احمدی با هدف تحت فشار قرار دادن دخترش صبا کرد افشاری صورت گرفته است چرا که وی طی هفته های اخیر از انجام اعترافات ویدیویی خودداری کرده است. بنا به گزارش برخی منابع، به راحله احمدی گفته اند زمانی او را آزاد خواهند کرد که دخترش در مقابل دوربین اعتراف کند.

صبا کرد افشاری ۱۱ مردادماه ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مرداد تهران و کرج بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین انتقال یافت و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، اما در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.

فاطمه محمدی توسط مأمور گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار می گیرددر یک خبر دیگر، یک منبع مطلع درباره چگونگی دستگیری فاطمه محمدی روز ۱۸تیرماه گفت او در اتوبوس نشسته بود که یک خانم چادری مقابل وی قرار گرفته و با بی احترامی و تهدید تذکر داد که روسری اش را سر کند و دست بردار نبود تا جایی که شروع به داد زدن کرد و به فاطمه نزدیک شد. دستش را روی قفسه سینه وی گذاشت و به صورتش چنگ انداخت. با ادامه درگیری راننده اتوبوس در مقابل کلانتری توقف کرد و فاطمه محمدی توانست زن ضارب به اسم موسوی را با خود به کلانتری ببرد. با وجود شکایت فاطمه محمدی، خانم موسوی ساعاتی بعد کلانتری را ترک کرد، اما فاطمه تا ساعت ۳ بامداد در بازداشتگاه به سر برد و نهایتاً با تودیع قرار در روز ۱۹ تیرماه آزاد شد.