گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به سه سال و هفت ماه حبس محکوم می شوند

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی هر کدام به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

زندانی سیاسی سابق گلرخ ایرایی و آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، به دلیل پرونده جدیدی که در دوران حبس برعلیه آنها تشکیل شده بود در شعبه ۲۶دادگاه تهران هر کدام به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها محکوم شدند.

دادگاه این دو فعال مدنی در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸، به مدت دو ساعت برگزار شده بود. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به دلیل اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

آتنا دائمی، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، در ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌، توهین به خامنه ای، اختفای ادله جرم به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

آتنا دائمی پس از شانزده ماه بازداشت در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۴ از بند زنان زندان اوین آزاد شد. سپس حکم او به ۷ سال تقلیل یافت. روز۶ آذر ۹۵، او را با خشونت و تهدید برای تحمل ۷ سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ به همراه همسر خود آرش صادقی، و دو فعال دیگر از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند. وی پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه با تودیع ۸۰ میلیون تومان وثیقه به جرم فعالیت های فیسبوکی در ۵ مهرماه ۱۳۹۳ آزاد شد ولی متعاقباً بدون اینکه فرصت دفاع از خود داشته باشد، به طور غیابی و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶سال حبس محکوم گردید.