فعالان مدنی زن در یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت می شوند

فعالان مدنی و فرهنگی شرکت کننده در یک حرکت اعتراضی مقابل دادگاه مشهد به نام های حوریه فرج زاده، فاطمه سپهری و پوران ناظمی به همراه تعدادی دیگر بازداشت شدند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز این بازداشت های خودسرانه را تأیید کرده است.

روز یکشنبه ۲۰مرداد ۹۸، هم زمان با تشکیل جلسه دادگاه یک استاد دانشگاه به نام کمال جعفری یزدی در مشهد، جمعی از فعالان مدنی و فرهنگیان در حمایت از وی یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

فعالان مدنی و فرهنگی در حمایت از این استاد دانشگاه بازداشتی از شهرها و نقاط مختلف ایران به مشهد سفر کرده بودند و شماری از آنها هم اکنون در بازداشت و در مکان نامعلومی به سر می برند. آقای هاشم خواستار از چهره های سرشناس فرهنگی مشهد نیز در میان بازداشت شدگان قرار دارد.

خبرگزاری حکومتی فارس گزارش کرد، بازداشت شدگان به دلیل ایجاد ناامنی و ارتباط با گروه های برانداز متهم و دستگیر شدند.

کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه ساکن مشهد، در اواخر فروردین ماه سال جاری توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب این شهر به ۱۳ سال حبس محکوم شده و جلسه دادگاه تجدید نظر وی روز یکشنبه ۲۰ مرداد، برگزار شد. بر اساس این حکم آقای جعفری از بابت اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گزارشی دیگر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام ساناز الهیاری به همراه همسرش برگزار شد. در این جلسه که در دادگاه تهران برگزار شد با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه مخالفت شد.

دو شهروند بهایی به نام های منیره باویل سفلایی و مینو زمانی نیز روز شنبه ۱۹ مرداد ۹۸،‌ در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مأمورین پس از بازداشت و بردن آنها از خانه گفتند، «تا اطلاع ثانوی وضعیت بازداشت شدگان را پیگیری نکنید.»