پنج زن در میان بازداشت شدگان اعتراض مشهد؛ ادامه بازداشت فعالین زن

پانزده تن از فعالین مدنی از جمله پنج زن صبح روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ از زندان وکیل آباد به اداره اطلاعات مشهد منتقل شدند. این فعالین روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، در مشهد بازداشت شده بودند. پنج زن در میان  بازداشت شدگان هستند که تاکنون هویت سه تن از آنها به نامهای حوریه فرج زاده، فاطمه سپهری و پوران ناظمی مشخص شده است.

خبرگزاری فارس یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ بازداشت این فعالین را تأیید کرد و اتهامات آنها را «ایجاد ناامنی» و «ارتباط داشتن با گروه‌های برانداز» ذکر کرد.

از سوی دیگر، رها احمدی روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. برای خانم احمدی قرار بازداشت ۲ ماهه صادر شده و علیرغم صدور قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی با اجرای این قرار موافقت نشده است.

وی صبح روز یکشنبه ۱۳ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک هفته در بازداشتگاه وزرا تحت بازجویی قرار گرفته بود.

گزارشات منتشر شده در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ حاکی است که قرار بازداشت عسل محمدی به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی تبدیل شده است که خانواده وی تاکنون موفق به تامین آن نشده اند. عسل محمدی، فعال مدنی و دانشجوی داروسازی و از متهمان پرونده اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، همچنان در بازداشت به سر می برد.

صبح روز یکشنبه ۱۳ مردادماه، عسل محمدی در پی حضور در دادگاه انقلاب تهران و تبدیل قرار وثیقه وی به قرار بازداشت بر اساس شکایت وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

اتهامات مطروحه علیه خانم محمدی «تشکیل گروه و اداره آن با هدف اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در دستجات و گروه ها با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» عنوان شده است.

عسل محمدی، در تاریخ ۱۳ آذرماه سال گذشته نیز در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.