محکومیت های بین المللی – حکم ۵۵ سال زندان برای سه زن فعال حقوق زنان

صدور حکم ۵۵ سال زندان برای سه فعال حقوق زنان محکومیت های گسترده ای در سطح بین المللی برانگیخته است.

روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۸،‌ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت حکم ۵۵سال زندان برای سه فعال حقوق زنان در ایران نوشت: «ما از این بابت که دستگیری این زنان و صدور احکام طولانی برای آنها مستقیماً با فعالیت مسالمت آمیز حقوق آنها در زمینه آزادی بیان و تجمع در راستای دستیابی به برابری جنسیتی در ایران مرتبط است، نگران هستیم.»

در این بیانیه آمده است، «از مقامات ایرانی می خواهیم، بی درنگ تمامی مدافعان حقوق بشر که به گونه ای مستبدانه به خاطر فعالیت شان در حمایت از حقوق زنان دستگیر شده اند را آزاد کنید و احترام به حقوق زنان برای آزادی بیان و ابراز عقیده، تجمع مسالمت آمیز و رفع تبعیض را به طور کامل تضمین کنید.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دوبراوکا سیمونوویچ، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده و همچنین مسکرم گست تچانه، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، از جمله امضاکنندگان نامه هستند.

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، در محکومیت این حکم در صفحه توییتر خود نوشت، «ما رژیم ایران را برای صدور حکوم ۵۵ سال زندان برای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در حالی که آنها تنها گل سرخ اهدا کرده بودند محکوم می کنیم.»

بربل کوفلر مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه آلمان نیز روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، در واکنش نسبت به احکام حبس طولانی برای سه زن فعال حقوق زنان در بیانیه ای خواستار آزادی آنها شد و تأسف عمیق خود را ابراز کرد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز انزجار و محکومیت شدید نسبت به احکام قرون وسطایی قضائیه آخوندها، از کلیه مجامع بین المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و ازادی بیان خواست تا تصمیمات لازم الاجرا علیه رژیم زن ستیز آخوندی اتخاذ نمایند.