کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

در آنجا او با هواداران مجاهدین آشنا شد و فعالیتهای خود علیه رژیم شاه را آغاز کرد.

بعد از انقلاب، او به سازمان  مجاهدین خلق ایران پیوست و فعالانه مشغول کار و فعالیت در تهران شد.

فاطمه در زمان شهادت در ۱۹بهمن۱۳۶۰ مادر دو فرزند خردسال بود.

loading...
loading...