کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

آذر كه همسر موسي خياباني (معاون رهبر مجاهدين) بود، در زمان حمله ۱۹ بهمن 1360، باردار بود كه با طفل به دنيا نيامده اش به دست پاسداران خميني به شهادت رسيد.

loading...
loading...