مرور رده

زنان تأثیرگذار

ماری اسکلودووسکا کوری – قسمت سوم

  اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی پییر کوری هرگز از ماری نخواست تا کار علمی را رها کرده و به خانه داری یا بچه داری بپردازد. در اولین سالهای ازدواج ماری و پییر کارهای تحقیقاتی خود را در رشته های علمی دنبال کردند.
ادامه مطلب ...

اولین زنان خلبان در ایران

نخستین بار در سال 1908 خانم ترزا پلتیر فرانسوی موفق به هدایت یک هواپیما شد و دو سال بعد هم وطنش ریمونده لاروش نخستین زنی شد که توانست مدرک خلبانی بگیرد.این موفقیتها باعث شد زنان بیشتری به خلبانی روی بیاورند.
ادامه مطلب ...