مرور رده

سخنرانیهای روز جهانی زن

زوسموت: زنان باید در نبرد برای جهانی بهتر دست به دست هم بدهند

ریتا زوسموت، رئیس سابق مجلس فدرال آلمان و شخصیت برجسته و ذینفوذ جنبش برابری خواهی ‌سخنرانی در جلسه به مناسبت روز جهانی زن تحت عنوان «زنان نیروی تغییر: نقش زنان در قیام ایران» پاریس – ۱۷ فوریه ۲۰۱۸ – ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دوستان و خواهران…
ادامه مطلب ...