مرور برچسب

آذربایجان شرقی

اعدام ۸۸مین زن در دوران حکومت روحانی

خبرگزاری حکومتی رکنا روز ۱۹ اردیبهشت ۹۸، خبر از اعدام یک زن در آبان ماه ۱۳۹۷ در شهر مراغه داد. این زن به نام سودابه که در سال ۸۵ در زندان مراغه زندانی شده بود، نهایتاً در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۷، به حکم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به…