مرور برچسب

دانشگاه تهران

اعضای انجمن ندای زنان ایران تحت فشارهای امنیتی و قضایی بیشتر

فشارهای امنیتی و قضایی بر اعضای انجمن ندای زنان ایران ادامه دارد. آنها با اتهاماتی چون اشاعه فساد و فحشا، تشکیل گروه ندای زنان ایران،‌ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، یا در زندان در حالت بلاتکلیف به سر می برند و یا تحت…