مرور برچسب

زیرساخت ها در ایران

فاجعه سیل در ۲۵ استان ایران جان حداقل ۱۱ زن را گرفت

حداقل ۱۱ زن در فاجعه سیل در ایران کشته و صدها نفر در ۲۵استان سیل زده مصدوم شده اند. روز دوشنبه ۵ فروردین ۹۸، فاجعه سیل ۲۵ استان کشور را فرا گرفته و آمار قربانیان رو به افزایش است. ۲۲محور مواصلاتی کشور براثر سیل مسدود شدند. از آمار دقیق…

کمبود آب و آب آشامیدنی یکی از مشکلات زنان ایران

رژیم حاکم بر ایران به رغم ثروت فراوان کشور از  ایجاد و رسیدگی به زیر ساخت های شهری و روستایی حتی در حد ابتدایی آن عاجز مانده است. کمبود آب آشامیدنی، مسکن، راههای مواصلاتی قابل استفاده و برق و سایر امکانات اولیه، زنان را از یک سو به کارگران…