کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ممنوعیت پخش تلویزیونی

با پیروزی تیم فوتسال زنان ایران بر تیم ژاپن و کسب مقام قهرمانی در مسابقات جام آسیا، عدم پخش تلویزیونی بازی قهرمانی این تیم تبدیل به یک چالش سیاسی برای رژیم ایران شده است.

یک روزنامه نگار طی یادداشتی در این باره هشدار داد: ماجراي فوتسال زنان اندك اندك دارد از يك موضوع ورزشي به يك مساله خاص اجتماعي بدل مي‌شود. حالا اين زنان صرفاً يك فوتساليست نيستند بلكه هر كدام قهرماناني‌اند كه يك تنه در مقابل محدوديت‌ها و تعصبات قومي و قبيله‌اي قد علم كرده‌اند و مطالبات اين بخش از جامعه را مي‌ستانند. دير بجنبيم همين ماجراي به ظاهر ساده به يك مساله بغرنج سياسي بدل خواهد شد و زنان فوتساليست تبديل به قهرماناني مي‌شوند كه با هر ضربه‌اي كه به توپ چرمي مي‌زنند در واقع بيانيه‌اي تند عليه وضع موجود صادر مي‌كنند. پس بيش از اين مساله را پيچيده نكنيم و به جاي وضع قوانين عجيب و غريب و نانوشته به سوالات بي‌شمار جامعه پاسخ دهيم. دست به نقد به اين سوال: اگر خانم‌ها مي‌توانند از صفحه تلويزيون فوتبال مردان را به تماشا بنشينند چرا مردان نتوانند مسابقات خانم‌ها را از تلويزيون ببينند؟ (روزنامه حکومتی اعتماد- ۲۳ اردیبهشت ۹۷)

ورزش زنان در ایران از هیچ پشتوانه دولتی برخوردار نیست و زنان برای راهیابی به مسابقات جهانی با موانع عدیده مواجه می باشند. در عین حال پخش مسابقات زنان از تلویزیون حکومتی ممنوع است و حتی ورود خبرنگاران زن به محلهای برگزاری مسابقات زنان ممنوع می باشد.