برابری جنسی

نظرگاه های شورای ملی مقاومت ایران درباره برابری جنسی:

ما بر برابری کامل جنسی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باور داریم. ما متعهد به شرکت برابر زنان در رهبری سیاسی هستیم. هر نوع تبعیض بر علیه زنان منع خواهد شد و زنان از انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.

ما متعهد به بیانیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستیم.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist