کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به طور گسترده ای با زنان ایران در خارج از کشور کار کرده و ارتباط ثابتی با زنان در داخل ایران دارد.

کمیسیون زنان به طور فعال با بسیاری از ارگانهای فعال حقوق زنان و سازمانهای غیردولتی و ایرانیان خارج از کشور در ارتباط است. این کمیسیون منبع اصلی بسیاری از اطلاعات دریافت شده از داخل ایران در رابطه با زنان می باشد و در گردهمایی های زنان ملل متحد، کمیسیون مقام زنان، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای در رابطه با موضوعات زنان شرکت می کند.

شرکت در مبارزه بی امان علیه قوانین زن ستیز رژیم ایران بخشی از فعالیتهای اعضاء و همکاران این کمیسیون است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مروج برابری زنان در همه پهنه های حقوقی، اجتماعی، سیاسی، … بر اساس طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای آزادی ها و حقوق زنان در ایران فردا می باشد.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist