ژاندارک – قهرمان آزادیخواه فرانسه

روز سوم ژانویه سال ۱۴۳۱ ژاندارک، قهرمان آزادیخواه فرانسه که بر اثر خیانت فرانسویهای طرفدار انگلیس به نیروهای انگلیسی در لوکزامبورگ فروخته شده بود تسلیم کلیسا برای محاکمه گردید.

ژاندارک، دختر جوان روستایی که برای دفاع از وطنش لباس سربازی پوشیده بود، به سرداری نیروهای فرانسوی برای آزادسازی اورلئان رسید و این شهر را آزاد ساخت. سپس در تلاش برای آزادسازی پاریس زخمی شد و بر اثر خیانت دستگیر و به نیروهای انگلیسی فروخته شد.

سرانجام در ۳۰ می سال ۱۴۳۱ در یک دادگاه کلیسایی، به جرم جادوگری و پوشیدن لباس مردانه محکوم به اعدام شد و د ر یک بازار بدون سقف در برابرچشم مردم آتش زده شد. ژاندارک هنگام به آتش کشیده شدن، ۱۹ ساله بود. ۲۵ سال پس از مرگ ژاندارک در سال ۱۴۵۶، اسقفهای فرانسه از وی اعاده حیثیت کردند اما بعدا عنوان قهرمانی فرانسه را به دست آورد و پاپ در سال ۱۹۲۰ به او عنوان قدیسه داد.