این جنبش گزینه تازه ای مطرح می کند

سخنرانی کونچتا جیالومباردو، معاون فدراسیون حقوقدانان زن در پالرمو، ایتالیا، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

این فقط یک جنبش مقاومت نیست، بلکه جنبشی است که برای زندگی گزینه تازه‌یی مطرح می‌کند.

این اولین باری است که من در چنین برنامه‌ای شرکت می‌کنم. بنابراین می‌خواهم فقط از احساساتم زمانی که به جمع شما وارد شدم سخن بگویم. از همان شب اول، دیدن این زنان پرلبخند برای من شگفت‌انگیز بود. زنانی که به ما توجه زیادی کرده و پذیرایی گرم به‌عمل آوردند. بعد امروز متوجه می‌شوم که این زنان چقدر رنج کشیده اند و چه مصائبی را از سر گذرانده اند که در فکر ما غربیها نمی‌گنجد. برای ما حتی گوشه‌یی از آنچه که شما متحمل شدید نابودکننده است.

بنابراین ما و یا حداقل من، خودم را در مقابل این واقعیت زنان بسیار کوچک می‌بینم و از آن باید بسیار بیاموزم. من فکر می کنم که ما باید همچنین از استراتژی که در این موضوع مورد استفاده قرار گرفته درس زیادی بگیریم. آن استراتژی که روابط بین زنان و مردان را از نو تعریف می‌کند.

من نمی‌دانم که این موضوع را چگونه می‌توان در سراسر جهان پخش نمود، اما می‌دانم که این گوهری گرانبها است. گوهری که ما، مخصوصاً ما زنان غربی که فکر می‌کنیم در این زمینه پیشرفته‌ایم و آن را به‌دست آورده‌ایم، باید روی آن تعمق کنیم. اما ما درست نمی‌دانیم چگونه می‌شود راه جدیدی برای همزیستی زنان و مردان پیدا کنیم. به این دلیل است که می‌گویم گوهری گرانبهاست و من می‌خواهم در مورد آن بیشتر بدانم. می خواهم دستگاه آن را بشناسم و بدانم شیوه رسیدن به این دستگاه همزیستی کدام است. تعهد من حتماً پخش این موضوع خواهد بود.

اما یک مطلب دیگر که می‌خواهم بگویم این‌است که ما اساساً چیزی از این جنبش نمی‌شناسیم. من خودم آن را یک سال پیش کشف کردم. اما اگر من این موضوع را در سیسیل که اهل آنجا هستم، عنوان کنم کسی چیزی از آن نمی‌داند. در حالی که باید بدانند و بیشتر هم بدانند، چرا که این فقط یک جنبش مقاومت نیست، بلکه جنبشی است که برای زندگی گزینه تازه‌یی مطرح می‌کند.

من نمی‌دانم چگونه، اما می‌دانم که باید از جنبش شما آگاهی بیشتری کسب کنم و باید بتوانم آن را بازگو کنم!
متشکرم.