آذر رضایی

متولد سال ۱۳۳۹ در تهران، او یکی از دختران خانواده مشهور و محبوب رضایی ها بود که چهار فرزندشان در مبارزه با شاه جان باختند. بنابراین او از همان سنین پایین با مبارزه آشنا شد و حتی در سن ۱۴سالگی زندانی شد. او از مسئولین بخش دانش آموزی سازمان در تهران بود.

آذر که همسر موسی خیابانی (معاون رهبر مجاهدین) بود، در زمان حمله ۱۹ بهمن ۱۳۶۰، باردار بود که با طفل به دنیا نیامده اش به دست پاسداران خمینی به شهادت رسید.